; ;

Certificeringer og mærkninger

Stigende efterspørgsel på certificeringer

Certificeringer og mærkninger bør være kontrolleret af en uafhængig instans og stille ambitiøse krav efter en anerkendt standard, hvis certificeringen skal være troværdig. 

Den stigende efterspørgsel på certificeringer medfører meromkostninger for virksomhederne, fordi det kan være forbundet med en betydelig investering at gennemgå certificeringsprocessen og tilpasse produkter og services til den relevante standard. Især SMV’er og mindre virksomheder kan her blive udfordret og dermed ikke få mulighed for at høste de konkurrencemæssige fordele ved en certificering.

Dansk Erhverv arbejder for, at

1. SMV’er skal kunne udnytte de konkurrencefordele der er ved en certificering

Kravene til en certificering skal efterleves på lige fod af alle virksomheder uanset virksomhedens størrelse, hvis certificeringen skal skabe tillid og være troværdig.

En øget efterspørgsel på certificerede produkter og serviceydelser fx i forbindelse med offentlige indkøb, kan medføre en konkurrenceforvridning for små virksomheder, der ikke har samme ressourcer til at opnå certificering som de større virksomheder.

Derfor mener Dansk Erhverv, at det er nødvendigt at indrette en ordning, hvorved SMV’er kan støttes økonomisk til at opnå certificering gennem offentlige certificeringsordninger.

SMV’er udgør hoveddelen af erhvervslivet og deres konkurrencekraft inden for bæredygtighed er afgørende vigtig for den grønne omstilling.

2. Virksomheder skal støttes med viden og kompetencer til at vælge relevante og troværdige certificeringer og mærkninger.

Troværdige certificeringer og mærkninger kan styrke virksomheders forretning og deres grønne omstilling. I en undersøgelse, gennemført af Dansk Erhverv i 2018 og 2022, fremgår det, at certificeringer og mærker med høj kendskabsgrad også opfattes som mere troværdige, uagtet mærkets betydning og dets objektive og reelle troværdighed.

Derfor mener Dansk Erhverv, at virksomheder skal støttes med viden så de kan udvælge de relevante certificeringer til deres forretning og markedsføring. Udvælger og bruger virksomheder troværdig og kontrolleret mærkning, bidrager det til at mindske risiko for greenwashing.

3. Forbrugernes kendskabsgrad til troværdige mærker skal øges.

I Dansk Erhvervs undersøgelse fra 2022, har næsten halvdelen (46%) af forbrugerne svaret, at det er meget eller overvejende svært at skelne mellem mærker, når de køber ind til daglig, og at de mangler kendskab.

Samtidigt mener over halvdelen (54%), at mærker har indflydelse på deres indkøb, hvorfor at det fortsat er vigtigt at oplyse forbrugerne om troværdige mærker sådan, at deres indkøb fremmer et marked for certificerede produkter, der har et lavere aftryk.

Dansk Erhverv laver løbende forbrugerundersøgelser for at følge behovet for mærkning og ser behov for at øge oplysning, der løfter tilliden og kendskabet til de troværdige mærker.

4. Danmark skal styrke forbrugernes interesse af certificerede produkter og serviceydelser i den grønne omstilling

For at fremskynde den grønne omstilling, er det vigtigt med en høj efterspørgsel og et udbud af certificerede produkter. Dansk Erhvervs analyser fra 2018 og 2022 viser at betydningen af certificeringer og mærkninger for forbrugeren er faldet med 10% (fra 64 til 54%) siden 2018.

Det kan bl.a. skyldes inflationen og mere fokus på pris. Dansk Erhverv mener at der bør søsættes initiativer i samarbejde med detailhandlen, som kan øge interessen for certificerede produkter hos forbrugeren.

Dansk Erhverv vil derfor støtte op om et partnerskab med detailhandlen, med støtte fra det offentlige, hvor man vil arbejder med at øge interessen for certificeringer og mærker.

5. Alle troværdige mærker skal efterspørges og bruges aktivt i offentlige indkøb.

Brugen af mærker og certificeringer i forbindelse med offentlige udbud, er et vigtigt element i den grønne omstilling. Det er et enkelt værktøj, hvis det offentlige ønsker at stille krav til bæredygtighed. Men det er vigtigt, at det er alle troværdige mærker som anvendes samt, at det sker med hensyntagen til markedets modenhed.

Nyheder/ Artikler
Dansk Erhverv: Nye miljømærker forvirrer, men byg oven på dem, vi har
Mærkningsordninger i den danske detailhandel 

Webinarer
Certificeringens betydning for din grønne markedsføring
Certificeringer og mærkningsordninger - Hvad sikrer troværdig dokumentation?

Analyser:
Analyserapport - I 2022 var ”prisen på krisen” vigtigere end mærker
Onepager Prisen på krisen (mærker og certificeringer)
Undersøgelse om certificeringer og mærkningsordninger fra 2018

Svanemærket og EU Ecolabel

Dansk Erhverv er repræsenteret i Mærkningsnævnet og i European Ecolabel Board, og bidrager til at mærkerne forbliver relevante for danske virksomheder og forbruget i Danmark og EU, og har dermed en stemme i udviklingen af både Svanemærket og EU Ecolabel.

Som medlem af Dansk Erhverv håndterer vi gerne dine konstruktive forslag og holdninger til hvordan Svanen og Blomsten kan blive endnu bedre for din virksomhed. Du er altid velkommen at række ud til os, hvis du har input eller spørgsmål vedrørende ovenstående mærker, som vi kan tage op til diskussion i nævnet.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Marie Josephine Mustelin

Politisk konsulent