; ;

Høje danske afgifter på slik og chokolade, øl, vin og spiritus har gennem mange år skabt et stærkt incitament for danskerne til at handle syd for den dansk-tyske grænse, og grænsehandlen med nydelsesmidler beløber sig til flere milliarder kroner årligt.

En analyse fra Dansk Erhverv fra 2020 viser, at kommer man grænsehandlen med nydelsesmidler til livs, vil det medføre en meromsætning på mellem 3,5 og 5,8 mia. kr. i danske butikker. 

Det illegale marked vokser 
Samtidig med at handlen med nydelsesmidler skubbes ud over Danmarks grænser, er de danske butikker og grossister vidner til et voksende skyggemarked af illegalt indførte varer, der importeres uden om det danske moms-, afgifts- og fødevarekontrolsystem. I en række år har et voksende illegalt marked fået karakter af at være organiseret, og de illegale bagmænd tager reelle markedsandele fra de danske butikker og grossister, der både betaler moms og afgifter samt bruger mange ressourcer på den øvrige administration og lovgivning.

Det er dog ikke kun professionelle svindlere, der bidrager til den stigende illegale handel i Danmark. Den illegale handel er blevet så almindelig en del af det danske samfund, at en fjerdedel af danskerne ikke tager klar afstand fra den illegale handel. 

De høje danske afgifter og den utilstrækkelige håndhævelse over for den illegale handel betyder, at danske virksomheder i dag står i en urimelig og skævvredet konkurrencesituation, hvor særligt virksomheder syd for grænsen eller velorganiserede illegale bagmænd høster fordelene af at undgå at blive ramt af et afgiftssystem, der er dyrt, ulogisk, bureaukratisk og ikke mindst administrativt tungt at håndtere.

Det er kun ved at sænke afgifterne og dermed reducere incitamenterne til den illegale handel, at man for alvor kan komme den illegale handel til livs, og slå konsekvent ned på ulovlighederne. 

Der er derfor brug for et opgør med det komplicerede afgiftssystem, så det bliver nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Dansk Erhverv foreslår, at:

 • Samarbejdet mellem myndighederne styrkes for at sikre en bedre kontrol med illegalt indførte varer, der indføres uden om det om det danske moms-, afgifts- og fødevarekontrolsystem.
 • Alle afgifter på nydelsesmidler skal løbende reduceres.
  • chokolade- og sukkervareafgiften skal reduceres med 25 pct.
  • vinafgiften skal reduceres med 25 pct.
  • ølafgiften skal reduceres med 25 pct.
  • spiritusafgiften skal reduceres med 25 pct.
 • Gakkede afgifter skal fjernes, og de afgifter, der bibeholdes, skal forenkles for at sikre, at det administrative bøvl er minimalt, og at myndighederne kan administrere afgifterne.

20-25 pct. af danskernes forbrug af al sodavand slik og chokolade stammer fra grænsehandel - 2022

pdf

Download

Danskerne grænsehandler fortsat for milliarder trods corona - 2022

pdf

Download

330.000 danskere har købt illegalt indførte nydelsesmidler - 2022

pdf

Download

Det illegale salg foregår stadig i Danmark - 2022

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil