; ;

Fælles regler for fødvarekontaktmaterialer

Der er behov for fælles EU-regler for alle fødevarekontaktmaterialer, da handlen med fødevarekontaktmaterialer er global.

Ensartede regler, implementering og håndhævelse skal sikres på tværs af hele EU, så vi får et effektivt indre marked til gavn for både forbrugernes sikkerhed og erhvervets konkurrenceevne. Uden fælles EU-regler kan enkeltlande føle sig foranlediget til at udarbejde egne regler, hvilket fører til et uensartet og uigennemskueligt kontrol- og beskyttelsesniveau og betyder øgede omkostninger for virksomhederne.

Tydelige og praktiske regler
Reglerne for fødevarekontaktmaterialer skal være tydelige og anvendelige i praksis, så det ikke er op til virksomhederne selv at finde ud af, hvordan det dokumenteres, at et produkt er sikkert, eller hvordan produkternes overensstemmelseserklæringer skal udformes. Manglen på tydelige og fælles europæiske krav til fx overensstemmelseserklæringer og baggrundsdokumentation gør det vanskeligt for virksomhederne at stille krav til deres leverandører.

Dansk Erhverv arbejder for
Danmark skal bidrage aktivt til den igangværende evaluering af forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Særligt ønsker vi, at følgende bliver en realitet:

  • EU-regler for alle materialetyper, der anvendes i kontakt med fødevarer.
  • EU-krav om, at alle fødevarekontaktmaterialer skal ledsages af en overensstemmelseserklæring.
  • Udformning af fælles EU-skabeloner for overensstemmelseserklæringer.

Derudover ønsker Dansk Erhverv et øget fokus på vejledning fra myndighederne for at sikre, at flest mulige virksomheder overholder lovgivningen, fx i forhold til analysemetoder, migrationsgrænser og dokumentation.

Bæredygtige fødevarekontaktmaterialer
Der skal skabes øget genbrug, mere genanvendelse og flere bæredygtige fødevarekontaktmaterialer, som understøtter EU Kommissionens Green Deal og Farm to Fork strategi, samt de nationale miljø- og klimamål.

Der er allerede en stigende efterspørgsel på bæredygtige produkter, der påvirker miljø og sundhed mindst muligt, og som har potentiale for genbrug og genanvendelse. Det er vigtigt for erhvervet i Danmark, at kunne efterkomme denne efterspørgsel, så der skabes nye indtjeningsmuligheder og et konkurrencedygtigt erhverv.

Læs mere om hvad Dansk Erhverv arbejder for på plastområdet.

Dansk Erhvervs referencegruppe for fødevarekontaktmaterialer
Dansk Erhverv har en referencegruppe for de af vores medlemmer, der ønsker at modtage nyheder om fødevarekontaktmaterialer og derigennem blive opdateret på, hvilke nye regler der er på vej. 

Dansk Erhverv deltager i Fødevarestyrelsens Samarbejdsforum for Fødevarekontaktmaterialer, hvor aktuelle emner og erhvervets udfordringer drøftes. Hvis du er tilknyttet vores referencegruppe, kan du få indflydelse på, hvad der diskuteres i samarbejdsforummet, og du modtager referater fra disse møder.

Referencegruppen for fødevarekontaktmaterialer er for Dansk Erhvervs full-service og arbejdsgiver-medlemmer, og det er gratis at være med. Når man er tilmeldt referencegruppen, modtager man ca. 10 nyhedsmails om året.

Du kan blive tilknyttet referencegruppen for fødevarekontaktmaterialer ved at skrive til Krestine Greve på mail krgr@danskerhverv.dk

 

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Vil du høre mere? Kontakt Dansk Erhverv

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer