; ;

Valgfrihed virker
De ældre har i dag ret til selv at bestemme, hvem der skal ind over dørtrinnet. Kommunen eller en privat leverandør. Det har vist sig at være en succes, hvor det i dag er ca. hver tredje ældre, der har valgt en privat leverandør.

Det arbejder vi for
Dansk Erhverv er i dag den største erhvervsorganisation inden for ikke-offentlig til ældre inden for hjemmepleje og plejehjem, og vi arbejder for:

  • En ældrepolitik, hvor selvbestemmelse og valgfrihed er udgangspunktet - ikke undtagelsen!
  • En ældrepolitik, hvor individets valgfrihed vil udfordre til øget mangfoldighed og kvalitet i tilbud.
  • En ældrepolitik, hvor innovation og konkurrence gennem inddragelse af private leverandører understøtter den faglige omstilling af ældreplejen til fremtidens behov.

Lige konkurrence og tryghed
Dansk Erhverv arbejder for:

  • Et udvidet frit valg og mere sammenhæng i ældreplejen. Dansk Erhverv ønsker derfor det frie valg udvidet til flere områder, herunder rehabilitering, genoptræning og hjemmesygepleje.
  • Bedre information til borgeren. Det er ikke godt nok, når hver tredje ikke kender retten til selv at vælge.
  • En konkurrence på kvalitet over pris, hvor også kommunerne også konkurrenceudsætter deres egen ældreplejepleje. I dag er banen for konkurrence skæv.
  • TRYGHED - Borgerne skal kunne have tillid til deres hjemmehjælp. Derfor skal konkurser i hjemmeplejen forebygges. Dansk Erhverv stiller krav til erhvervslivet, men i lige så høj grad krav til kommunerne om en konkurrence på kvalitet og til Christiansborg om bedre rammebetingelser på de private leverandører.

Dansk Erhvervs anbefalinger til et styrket frit valg

pdf

Download

Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Kontaktperson hos Dansk Erhverv