; ;

Hver dag modtager danske borgere på forskellig vis støtte og hjælp, som en naturlig del af vores velfærdssamfund. Men spørgsmålet er, om vi altid giver borgeren den bedste velfærd til prisen? Og om vi i Danmark i dag sammenligner pærer med bananer, når en ikke-offentlig leverandør af velfærdsydelser skal opgive en pris i konkurrence med det offentlige?

Kender de folkevalgte og deres forvaltninger ikke de reelle priser, risikerer borgeren at få fravalgt det rigtige tilbud til prisen. Dansk Erhverv arbejder derfor for langt mere gennemsigtighed i, hvordan den offentlige sektor, ofte i konkurrence med private, udregner sine priser og dermed grundlaget for en lige og åben konkurrence. Priser, der også reelt afspejler den offentlige sektors gennemsnitlige og langsigtede omkostninger ved eksempelvis, at drive et plejehjem.

Det arbejder vi for på socialområdet, hvor Tilbudsportal og Socialtilsyn langt mere effektivt skal kunne efterse og kontrollere den kommunale prissætning.

Vi efterlyser mere gennemsigtighed på ældreområdet. Hvor kun få kommuner sender plejecentre i udbud og endnu færre i den forbindelse anvender et kontolbud og derved mister muligheden for bedre indsigt i egne priser.

Også inden for hjemmeplejen er den manglende gennemsigtighed et problem, hvor der inden for den såkaldte godkendelsesmodel er stor forskel på, hvordan kommunerne beregner grundlaget for prisen til de private leverandører. Og endnu større forskel mellem kommunernes egne priser og det privates priser, når hjemmeplejen sendes i udbud.

 

Analyse - Hvad koster det offentlige

pdf

Download

Undersøgelse afslører kæmpe forskelle i kommunernes priser på hjemmehjælp

Kæmpe forskelle i udregningen af prisen på kommunernes egen hjemmehjælp skader de private leverandører, dels fordi de ofte får for lave priser, dels fordi kommunen ikke kan gennemskue, hvad de sparer ved at udlicitere opgaven

Læs hele artiklen her i NB Økonomisk ugebrev for den offentlige sektor

Dansk Erhvervs anbefalinger til styrkelse af det frie valg
Læs det materiale Dansk Erhverv har sendt til landets kommunalpolitikere om styrkelse af borgernes frie valg lokalt: Dansk Erhvervs anbefalinger til styrkelse af det frie valg lokalt. 

Regeringen jagter fri konkurrence på social- og beskæftigelsesområdet
UDBUD: Regeringen vil skrue op for konkurrenceudsættelsen. Potentialet er særligt stort på beskæftigelses- og socialområdet, konkluderer ny analyse. Hos Dansk Erhverv, der er erhvervsorganisation for en stor del af de ikke-offentlige sociale tilbud er man glad for regeringens fokus.

"Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport viser jo sort på hvidt, at netop socialområdet, men også beskæftigelsesområdet, rummer et stort potentiale. Derfor er det rigtigt set med et større politisk fokus – og gerne med konkrete måltal for de relevante hovedkonti," siger Rasmus Larsen Lindblom, der er velfærdspoltisk chef i Dansk Erhverv. Læs hele artiklen på Altinget.dk (kræver ikke login)

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Kontakt Dansk Erhvervs velfærdspolitiske fagchef