; ;
Gemt

Lønkompensation -vejledning 2020

Her kan du finde Dansk Erhvervs uddybende vejledning om reglerne for brug af lønkompensationsordningen.

Nyhed

CORONA OG PERSONALEJURA (OPDATERET 21. april 2021).

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 15. marts 2020 en aftale om midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked. Parterne har forlænget aftalen to gange, senest den 5. juni 2020, og ordningen løber frem til og med den 29. august 2020.  

Dansk Erhverv har lavet en vejledning, der beskriver ordningen. Du kan læse den her på siden (kræver medlemslogin).

 Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 16. juli 2020 med blandt andet følgende:

 • Adgang til privat udbudte certifikat-kurser i lønkompensationsperioden
 • Nyt omkring de fem egenbetalte dage – Beskæftigelsesministeriet har oplyst at der beregnes på baggrund af 3 måneders periode indenfor perioden 9. marts til 8. juli 2020
 • Mere om forståelse af de 3 ugers ferie i perioden 9. juli – 29. august 2020
 • Ansøgningsfristen er nu 20. september 2020

Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 2. juli 2020 med blandt andet følgende:

 • Tre ugers ferie i lønkompensationsperioden.

Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 10. juni 2020 med blandt andet følgende:

 • Yderligere forlængelse af lønkompensationsordningen
 • Skattelyværnet
 • Ny whistleblowerordning

Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 27. maj 2020 med blandt andet følgende:

 • Afsnit om ferie og afspadsering

Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 13. maj 2020 med blandt andet følgende:

 • Opsigelse af andre årsager end økonomiske i lønkompensationsperioden
 • Kollektive afskedigelser i lønkompensationsperioden
 • Lønkompensation for fleksjobbere på gammel ordning
 • Elever og lærlinges afholdelse af de op til fem feriedage
 • Ordningens fleksibilitet

Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 30. april 2020 med følgende:

 • Nye muligheder for at anvende lønkompensationsordningen for foreninger, fonde og selvejende institutioner.
 • Mulighed for kompensation i arbejdsgiverperioden ved medarbejderens sygdom.

Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 24. april 2020 med følgende:

 • Udtrædelse af lønkompensationsordningen før den ansøgte periode er udløbet

Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 20. april 2020 med følgende:

 • Udvidelse af ordningen fra 8. juni til 8. juli 2020.
 • Mulighed for at søge lønkompensation for fleksjob på gammel ordning.

Dansk Erhvervs vejledning er opdateret den 17. april 2020 med følgende:

 • En række spørgsmål vedr. ferie under lønkompensation er afklaret, herunder at arbejdsgiveren ikke kan varsle yderligere ferie end de op til 5 dage, som medarbejderen skal finansiere, og at Erhvervsstyrelsen er på vej med en vejledning om, hvordan man laver en forholdsmæssig beregning af de 5 dage ved deltids ansatte og ved lønkompensationsperioder, der er kortere end de mulige 3 måneder.
 • Erhvervsstyrelsen har oplyst, at virksomheden alligevel kan få lønkompensation under de 5 dage, som medarbejderen skal holde, hvis virksomheden betaler løn under ferie eller afspadsering.
 • En række spørgsmål om sygdom er afklaret, herunder hvilke ordninger virksomheden kan træde ud af for i stedet at få lønkompensation, at der kan modtages lønkompensation i arbejdsgiverperioden, hvis medarbejderens sygefravær ikke strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, og at der ikke kan modtages lønkompensation under deltids sygdom.

Dansk Arbejdsgiverforening har oplyst, at der ikke kan modtages lønkompensation for 12,5 % feriegodtgørelse af lønnen i forhold til medarbejdere, der holder ferie med løn.

 

Vejledning lønkompensation

 

Fleksibiliteten i lønkompensationsordningen