Gemt

Test og isolation ved indrejse i Danmark

Nyhed

Personaleforhold og coronavirus

Der er netop opnået enighed om nye regler for indrejse til Danmark. Fra den 15. oktober 2021 vil udenrigsministeriets rejsevejledninger blive normaliseret og fra den 25. oktober 2021 træder der nye indrejseregler i kraft. Indtil nedenstående er opdateret, kan du læse nærmere om de nye regler her: Enighed om normalisering og forenkling af rejseregler som følge af COVID-19 – Justitsministeriet

 

_________________

 

Personaleforhold og coronavirus - opdateret 28. juni 2021:

Testkravet efter indrejse fra de nye ”grønne” EU- og Schengenlande bortfalder, og testkrav forud for ombordstigning på fly fra ”grønne”, ”gule”, og ”orange” lande og regioner bortfalder. Danske rejsende vil således ikke skulle testes, før de rejser hjem til Danmark, medmindre de flyver fra et ”rødt” land.

Udlændinge med fast bopæl udenfor Danmark, som hverken er færdigvaccinerede eller tidligere smittet med COVID-19, skal fremvise en negativ PCR-test, som er maksimalt 72 timer gammel ved indrejse eller en antigentest, der er maksimalt 48 timer gammel ved indrejse.

Hvis udlændingen er færdigvaccineret, gælder der alene et testkrav forud for indrejse til Danmark fra røde lande. Hvis udlændingen er tidligere smittet med COVID-19, gælder der ingen testkrav forud for indrejse.

Isolationskravet (hvis man ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet med COVID-19)

Personer, der rejser til Danmark fra grønne og gule lande, er ikke omfattet af et krav om isolation. Der gælder dog fortsat et testkrav efter indrejse fra gule lande.

Personer, der rejser til Danmark fra orange og røde lande, er som udgangspunkt omfattet af et krav om at gå i isolation i 10 dage uden ugrundet ophold efter indrejsen til Danmark. Isolationskravet gælder, selvom den krævede test taget efter indrejse, er negativ.

Der er dog mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark.

Hvis man er færdigvaccineret eller tidligere smittet med COVID-19

Personer, der er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine eller tidligere smittet med COVID-19, er undtaget fra kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark fra orange lande.

Ved indrejse fra røde lande gælder der fortsat et isolationskrav, uanset om personen er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet.

Andre undtagelser fra kravene om test og isolation

Der gælder endvidere en række andre undtagelser fra kravene om test og isolation, bl.a. for børn under 15 år, visse personer med fast bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde.

Færdigvaccinerede og deres medrejsende børn under 18 år samt gravide og ammende, som rejser sammen med deres vaccinerede kæreste/ægtefælle er undtaget krav om test og isolation ved rejser til orange lande. De er også undtaget anbefalingen om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes til lande og regioner, som er orange. Kæresten/ægtefællen skal leve op til de krav, der stilles for, at man kan betragtes som færdigvaccineret.

Erhvervsrejsende

Med virkning fra den 26. juni 2021 undtages danske erhvervsrejsende, der indrejser efter at have været på en erhvervsrejse i et ”orange” land, fra kravet om isolation efter indrejse. Det gælder også i fritiden. Tilsvarende undtages udenlandske erhvervsrejsende fra orange lande, der skal til forretningsmøde i Danmark, fra krav om isolation efter indrejse. De pågældende vil fortsat skulle testes efter de i øvrigt gældende regler.