; ;

07. juni 2024

Her er planen for Børsens genopbygning

Den ikoniske Børsbygning skal genopbygges og igen være et centrum for dansk handel og erhvervsliv. Men hvornår går arbejdet i gang, hvordan skal Børsen se ud, hvem bestemmer, og hvem betaler? Det og meget andet kan du blive klogere på i denne Q&A med Dansk Erhvervs CFO, Philip Willerslev-Olsen.

Af: Søren Willemoes Poulsen Foto: Simon Fals, Marcus Stoltze

Det er to måneder siden, at Børsen brændte. Hvad er status?
Over halvdelen af bygningen er brændt ned. Det er den del, der vender ned mod Christiansborg, og hvor Børssalen lå. Det er surrealistisk, og selvom jeg har været derinde flere gange, er det stadig voldsomt at være i resterne af de lokaler, der for kort tid siden var fyldt med liv. Der har virkelig været tryk på ilden, som man også kunne se i TV.

Hvordan ser der ud i selve Børssalen?
Børssalen er fuldstændig nedbrændt. Det, der står tilbage, er mure, og helt nederst kan man se fundament, og enkelte steder gammelt flisegulv, der er kommet frem under det nyere plankegulv, som er brændt væk. Resterne af kobbertaget er fjernet, og de små brande, der løbende opstod i dagene efter branden, er helt slukket nu.

Finder I stadig ting i ruinerne?
Ja, der dukker stadig ting op. Vi fik blandt andet et billede ud for nogle uger siden, som en ny kollega havde hængt op få dage før branden. Det er ikke i perfekt stand, men han blev meget glad.

Er det korrekt forstået, at knap halvdelen af Børsen faktisk står, som den gjorde før branden?
Den er ikke brændt, og den står stadig med Christian 4.s tømmer i tagkonstruktionen, men den har været udsat for store mængder røg og saltvand i forbindelse med branden og slukningsarbejdet. Derfor skal der blandt andet fjernes gulv, lofter og paneler flere steder, så vi undgår skimmelsvamp. De lokaler, der lå længst fra selve branden, ligner stort set sig selv. Formandens Kontor, som mange formentlig vil kende fra DR-serien Matadorerne, står eksempelvis stort set som før branden.

Hvorfor brændte den del af Børsen ikke?
Det skyldes formentlig, at der i 1800-tallet blev lavet en brandvæg cirka midt i bygningen, som vi nu i forbindelse med restaureringen har suppleret med en brandkam på tagfladen, der hindrede ilden i at vandre. Det var godt nok en god beslutning! I kombination med brandmyndighedernes store indsats, har det bremset ilden.

Børsen har ændret udseende gennem tiden. Hvordan skal den bygges op?
Børsens ydre skal genopbygges 1:1 med de ændringer, der allerede var godkendt af fredningsmyndighederne i forbindelse med restaureringen, som vi jo var godt i gang med, da branden brød ud. Her var målet, at vi skulle tilbage til den klassiske renæssance-bygning, som var det oprindelige udtryk.

Det indebar, at der skulle nyt kobbertag på hele bygningen, facadens mursten skulle udskiftes, og bygningens omfattende sandstensudsmykninger skulle restaureres. Lige nu er vi sammen med vores rådgivere ved at lave en ”Restaureringsholdning”, der beskriver vores tilgang til genopbygningen. Den kommer til at være omdrejningspunkt for den videre dialog med fredningsmyndighederne, der har det sidste og afgørende ord i dén sag.

Så alt bliver, som det var engang, og som Dansk Erhverv havde planlagt i forbindelse med den omfattende restaurering?
Det er vores plan og håb, ja. Når det er sagt, så er det en del af Børsens DNA, at bygningen gennem tiden er blevet ombygget for at tilpasse sig tidens behov for nye funktioner. Derfor er det ikke utænkeligt, at rumindretningen i dele af den nedbrændte del af bygningen kan optimeres til nutidens behov. Det er noget, som vi skal have dialog med fredningsmyndighederne om.

Så færre kringelkroge-kontorer og flere storrumskontorer?
Hehe, nej ikke nødvendigvis flere åbne storrumskontorer. Men det er oplagt at kigge på, om vi ikke kan udnytte pladsen mere klogt og samtidig have respekt for historien.

Børsen er en fredet bygning. Hvad betyder det for genopbygningen?
Ja, Børsen var og er fredet, så derfor kræver det tilladelser fra forskellige myndigheder. Dem har vi heldigvis et rigtig godt samarbejde med. Slots- og Kulturstyrelsen, der skal godkende løsninger, stil og materialevalg på Børsen, er eksempelvis også dem, som vi har haft en god og tæt dialog med helt frem til branden.

Hvad skal der ske med området omkring Børsen, og hvem ejer det?
Det er lidt specielt, for Dansk Erhverv ejer Børsen til og med soklen plus rampen ud mod Christiansborg. Alt andet tilhører Københavns Kommune. Vi har selvfølgelig en række ønsker og idéer, og det ved vi, at de også har på Rådhuset. Lige nu er vi dog i en fase, hvor den diskussion nok kommer i anden række.

Hvad med den del af bygningen, der ikke er brændt, kan den tages i brug, selvom resten er en brandtomt?
Det håber og tror vi. Lige nu arbejder vi på at etablere en væg mellem brandtomten og den ikke-nedbrændte del, så der på sigt kan etableres arbejdspladser i den del. Vi arbejder på højtryk for at samle den viden, der er forudsætningen for, at man overhovedet kan begynde at tale om, hvornår det kan lade sig gøre. I de kommende måneder bliver vi klogere på blandt andet de tekniske installationers tilstand, som er afgørende for, at vi kan flytte tilbage i bygningen.

Mange forbinder sikkert Børsen med den ikoniske Børssal. Er det planen, at den skal genopbygges?
Det kan jeg godt forstå, for det var også en helt igennem fantastisk og historisk sal. Derfor er det også vores klare ambition, at den skal genopbygges. Igen er det dog vigtigt at understrege, at fredningsmyndighederne også skal være med i den proces.

Er der nogle materialer, som kan bruges i genopbygningen?
Ja, heldigvis. Vi er i gang med at rense mursten, som vi skal bruge igen. Vi har også fået mange af de oprindelige jerndele ud, og de bliver nu smeltet om og brugt igen. På den måde bliver også dele af den ”nye” Børsen bygget med det gamle materiale.

Hvornår forventer du, at selve genopbygningsarbejdet kan gå i gang?
Jeg ville ønske, at jeg kunne sætte en dato på, men vi er i gang med en omfattende proces, og arbejdet skal gøres grundigt med tæt inddragelse af myndighederne. Først skal brandtomten ryddes og den øvrige del af Børsen have lov at tørre. Dernæst skal detaljerede forundersøgelser af bygningen afsluttes. Der skal være tæt dialog med fredningsmyndighederne, så opgaverne beskrives på et højt detaljeringsniveau, før de kan sendes i udbud hos entreprenører. Det er en stor opgave, vi står overfor.

Det bliver ikke i løbet af det næste år?
Nej, det gør det ikke.

Hvor lang tid skal vi så forvente, at det vil tage at genopbygge Børsen?
Vi forventer, at byggeriet opdeles i flere faser, hvor dele af bygningen kan tages i anvendelse, efterhånden som det står færdigt. Vores restaureringsprojekt før branden var sat til at løbe frem til 2028, før facaderne ville stå helt færdige med de sidste nye sandsten. Det siger lidt om, hvor omfattende et arbejde, vi står overfor.

Genopbygningen af Notre Dame i Paris tog fem år. Er det realistisk at genopbygge Børsen på samme tid?
Det er et imponerende arbejde, der er blevet lavet i den forbindelse. Derfor har vi også allerede været i dialog med franskmændene om deres erfaringer, men vi kan ikke sige, om arbejdet med Børsen kommer til at tage længere eller kortere tid.

Kunne det ikke være fedt at gøre det hurtigere end dem?
Jo, det kunne det da, for vi vil jo også gerne have vores bygning tilbage, men vi kan ikke garantere, at det bliver hurtigere.

Er der andre lignende brandsager, som man kan bruge erfaringer fra?
Der har desværre været andre store brande i Danmark i historiske bygninger, eksempelvis i Svinkløv Badehotel, Christiansborg Slotskirke, K.B. Hallen og Apotekerforeningen. Vi og vores rådgivere er allerede i kontakt med nogle af dem.

Et af de helt store spørgsmål er selvfølgelig økonomien. Hvor stor bliver regningen, og hvem skal betale den?
Det er for tidligt at sige noget om endnu. Dansk Erhverv er fornuftigt forsikret, og vi har en rigtig god dialog med vores forsikringsselskaber og vores rådgivere.

Hvem skal stå for selve byggearbejdet?
Det er igen for tidligt at sige noget om. Vi har haft et godt samarbejde med alle aktører i forbindelse med restaureringen, men nu står vi med en endnu større opgave, og det vil ”bygge-holdopstillingen” selvfølgelig afspejle.

Har vi i Danmark den håndværksmæssige ekspertise, der skal til for at genopbygge Børsen i samme stil, som da den brændte?
Vi har rigtig gode håndværkere i Danmark. Det har vi i den grad fået bekræftet i forbindelse med restaureringen, men der kan selvfølgelig være hjørner i byggeriet, hvor der er behov for udenlandske specialister. Men sådan har det altid været her på Børsen.

Mange har formentlig set billederne, hvor du og andre kollegaer, beredskabet, livgarden og heltemodige forbipasserende løber ind i bygningen for at redde kunstværker ud. Hvor meget fik I reddet ud?
Ja, det var en helt vild oplevelse, hvor man virkelig kunne mærke, hvor meget bygningen og de mange kunstværker betød. Ikke bare for os, der arbejder på Børsen, men også for andre. Der er rigtig mange billeder, der viser gode kollegaer løbe ind i Børssalen og videre ind i biblioteket for at tage malerierne ned. Da vi havde tømt disse lokaler, løb en lille gruppe om til indgangen mellem Tietgenhus og Børsen og fik reddet samtlige formandsbilleder ud – dem som tidligere hang i Komitésalen. Genstandene er nu i sikkerhed hos Nationalmuseet, der er i gang med at registrere alt og gennemgå effekterne for eventuelle skader.

Børsen skulle fejre 400-års jubilæum til september, og Dansk Erhverv havde forberedt en kæmpe fest. Hvad skal der nu ske?
Brand eller ej, Børsen bliver 400 år, og det skal og vil vi markere. Det bliver ikke samme fest, som vi havde planlagt, men det skal nok blive godt. Forhåbentlig kan vi markere jubilæet ved at lægge den første sten til genopbygningen. Det vil være smukt.

Fik du læst?