; ;

10. juni 2024

Af Martine Kiding, ansættelsesretschef og advokat, Dansk Erhverv

Kære brevkasse
Jeg overvejer at ansætte nogle medarbejdere under 18 år hen over sommeren. Er der noget særligt, jeg skal være opmærksom på?
Venlig hilsen Karen

Kære Karen
Det er godt, at du spørger. Der er nemlig en række regler og forhold, som du skal holde dig for øje ved ansættelse af unge under 18 år. Det gælder blandt andet, hvilket arbejde de må udføre, hvilke regler der gælder for hviletid, og om de unge må arbejde efter klokken 20.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de unge overholder reglerne, mens de er på arbejde. De fleste unge under 18 år har kun begrænset erhvervserfaring og er mere sårbare overfor påvirkninger i arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt at tage særligt hensyn til dem, så de får en god start på arbejdslivet.

Ansættelsesbevis og løn
Udover arbejdsmiljøreglerne er der også en række ansættelsesretlige regler, som er vigtige at kende. Sommerferieafløsere har ret til et ansættelsesbevis, hvis deres forudbestemte og/eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger.

Dansk Erhverv anbefaler, at alle sommerferieafløsere får et ansættelsesbevis med deres ansættelsesvilkår, herunder med angivelse af den sidste arbejdsdag.

Du skal være opmærksom på, at den unge får funktionærstatus ved at arbejde gennemsnitlig mere end 8 timer om ugen med funktionærarbejde, for eksempel kontorarbejde, receptionsarbejde eller arbejde som kassemedarbejder. Det udløser en række rettigheder, herunder ret til løn under sygdom fra første sygedag.

Det er som udgangspunkt ikke lovligt at give en ung under 18 år lavere løn end en medarbejder, der er fyldt 18 år, blot på grund af alderen. Det skyldes forskelsbehandlingslovens regler, der forbyder at forskelsbehandle medarbejdere på grund af alder. Derimod er det lovligt at give en ung medarbejder en lavere løn end en anden medarbejder, hvis den unge har kortere erfaring eller færre kompetencer inden for arbejdsområdet. Med andre ord skal lønnen for en ung under 18 år aftales på samme måde som for en medarbejder, der er fyldt 18 år.

Hvis du på din virksomhed har en overenskomst, som indeholder særlige lønsatser for unge under 18 år, og den unges ansættelsesforhold er omfattet af overenskomsten, er det dog lovligt at give en ung under 18 år en lavere løn end en medarbejder, der er fyldt 18 år.

Dansk Erhverv har flere overenskomster, hvor der er regler for løn til unge under 18 år, for eksempel butiksoverenskomsten.

Særligt for unge under 13 år
Er du i underholdningsbranchen, og ønsker du at beskæftige børn under 13 år, skal du være særlig opmærksom på, at børn under 13 år som udgangspunkt ikke må arbejde. Det kræver en tilladelse fra politiet, hvis børn under 13 år skal arbejde.

Det kan for eksempel være relevant, hvis børn under 13 år optræder erhvervsmæssigt, deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, teater- eller cirkusforestillinger, koncerter, radio og tv, eller medvirker ved optagelse af film eller reklamefilm.

Lovgivning vedrørende børns arbejde i underholdningsbranchen administreres af politiet. Politiet giver tilladelsen, hvis de vurderer, at aktiviteten ikke vil kunne skade barnets sikkerhed, sundhed eller udvikling, eller at det ikke vil gå ud over barnets skolegang. Politiet fører det almindelige tilsyn med, om tilladelsen bliver overholdt.

Fik du læst?