Processen fra A til Z

Hvad sker hvornår?

August 2021 - februar 2022

 • Virksomheder indstilles til en E-handelspris i en eller flere af de 11 kategorier
 • Indstillingsmuligheden lukker torsdag den 20. januar 2022 kl. 23.59
 • Indstillingsudvalget mødes første gang den 27. januar 2022 for at gennemgå og drøfte alle de indstillede virksomheder
 • På baggrund af alle indstillingerne udvælger Indstillingsudvalget op til 20 virksomheder i hver kategori, der går videre fra 1. runde
 • De op til 20 virksomheder i hver kategori bliver kontaktet mellem den 31. januar og den 11. februar for at få bekræftet om de ønsker at gå videre i konkurrencen. Virksomhederne vil blive bedt om at indsende en "two-pager" med begrundelse for, hvorfor netop de skal vinde den givne e-handelspris

Marts 2022

 • På baggrund af indsendte "two-pager" udvælger Indstillingsudvalget den 24. marts 2022, på et møde, op til 5 virksomheder indenfor hver kategori
 • De 5 finalister i hver kategori bliver kontaktet umiddelbart efter mødet den 24. marts 2022 og overbragt den gode nyhed samtidig med at de offentliggøres på hjemmesiden
 • Et juridisk tjek af de 5 finalister i hver kategori

Maj 2022

 • De 5 finalister i hver kategori præsenterer deres case for juryen den 3. maj 2022
 • Jurygruppen finder vinderne inden for E-handelsprisens 11 kategorier
 • Juryformændene finder vinderen af E-handelsprisen Guld
 • Den helt store prisfest afholdes den 19. maj 2022 til et fysisk arrangement hos THE HANGAR - Clarion Hotel@ Copenhagen Airport

Tilmelding og udvælgelse
Alle virksomheder, som er online i Danmark, kan være med i konkurrencen. Kunder, ambassadører og medarbejdere kan indstille en eller flere virksomheder, blot dette gøres senest torsdag den 20. januar 2022. Det gør ingen forskel i bedømmelsen, om en virksomhed har tilmeldt sig selv eller er blevet indstillet af en fan. 

E-handelsprisen har et Indstillingsudvalg, som har stor viden inden for e-handel og som kan ansøge til udvalget. Udvalgets sammensætning gør, at alle dele af e-handelsområdet i konkurrencen bliver dækket. Efter tilmeldingen er lukket, udvælger indstillingsudvalget op til 20 virksomheder i hver kategori på 1. møde i indstillingsudvalget. Udvælgelsen foretages ud fra den samlede liste af indstillede virksomheder, dvs. både dem der er blevet indstillet her på siden og dem som er blevet indstillet af indstillingsudvalget. På møde nr. 2 i indstillingsudvalget reduceres antallet af nominerede virksomheder til 5 finalister i hver kategori. Disse 5 finalister pr. kategori skal præsentere deres case for juryen.

Hvem finder den endelige vinder?
Den endelige bedømmelse foretages af Juryen. Udvælgelsen af vinderne sker på baggrund af det input som de nominerede har indsendt samt den præsentation, som virksomhederne giver til Juryen på jurydagen. Til sidst finder Juryformændene vinderen af E-handelsprisen Guld. 

Finalisterne bliver tjekket juridisk og eventuelle anmærkninger deles direkte med finalist samt jury.

Indstillingsudvalget og Juryen optræder alle kollektivt, og er uafhængige af særinteresser.
Der lægges igennem hele processen særlig vægt på inhabilitetet i de enkelte udvalg. 

Konkurrencedeltagerne skal have base i Danmark
E-handelsprisen er en prisoverrækkelse, der hædrer danske e-handelsvirksomheder. Dansk Erhverv varetager danske e-handelsvirksomheders interesser, og derfor er det også udelukkende danske e-handelsvirksomheder, der kåres som vindere af de forskellige kategorier til E-handelsprisen.

Som deltager i konkurrencen, er det således et krav, at den enkelte virksomhed har en væsentlig tilknytning til det danske marked og driver den væsentligste del fra Danmark. Virksomheden skal opfylde minimum et af følgende kriterier:

 • Hovedkontor i Danmark
 • Dansk cvr.nr.
 • Drive væsentlig e-handel fra Danmark

E-handelsprisens indstillingsudvalg/jury vil til enhver tid afgøre, om man er berettiget til at indgå i konkurrencen ved en individuel bedømmelse.

Kontakt

Kursus og Event

Birgitte Warming Juul

Event- og marketingmanager
Kursus og Event

Pernille Trieb

Event- og partnermanager
Kursus og Event

Magnus Glenn Hansen

Event- og partnermanager