; ;

Det er Dansk Erhvervs vision, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det skal vi for at sikre fortsat velstand og muligheden for, som samfund, at kunne tilbyde verdens bedste velfærd. Virksomhedernes muligheder for at vokse, skabe arbejdspladser og bidrage til velfærden påvirkes af de rammevilkår, der besluttes lokalt i Danmarks 98 kommuner. 

Vi tror vi på, at vi kan vende de store udfordringer til muligheder, til gavn for hele samfundet og alle borgere - uanset i hvilken af landets 98 kommuner, man er bosat eller driver virksomhed. Vi vil opfordre lokale beslutningstagere til at bruge handlekraften – og til at styrke erhvervslivets rammevilkår. Det er handlekraften, der kan forløse det enorme potentiale, der hedder Danmark. 

Se Dansk Erhvervs konkrete anbefalinger til kommunerne under temaerne nedenfor.

Kommunalvalg 2021

Hent alle Dansk Erhvervs anbefalinger til din kommune her.

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort har du mulighed for at udforske, hvordan din kommune klarer sig i forhold til øvrige kommuner, på baggrund af en lang række parametre. Kommunekortet præsenterer en rangering af alle 98 kommuner, inden for relevante parametre. Få også et samlet overblik over din kommunes placering på +25 udvalgte indikatorer.

Se hvordan din kommune placerer sig, inden for de forskellige lokalpolitiske temaer her

Hvor attraktivt er dit nærområde for erhvervslivet – fra arbejdspladser til borgernær velfærd?

Dansk Erhverv har analyseret forskellige kommunale nøgletal og sammenholdt dem med virksomhedernes vurdering af vigtigheden af forskellige kommunale forhold og deres tilfredshed med kommunens indsats på de pågældende områder.

Kontakt

Regional Erhvervsudvikling

Per Thye Rasmussen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil