;
Gemt

Udenlandske kolleger bidrager 13 mia. til de offentlige finanser

Udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark, har et positivt nettobidrag til de offentlige finanser på 13 mia. kr.

Analyse

December 2021

Internationale kolleger løfter offentlige finanser med 13 mia. kr.
Dansk økonomi er dybt afhængig af international arbejdskraft. I øjeblikket udgør den ca. 10 pct. af den samlede beskæftigelse, svarende til 307.000 beskæftigede. Vores beregninger viser, at den internationale arbejdskraft har løftet BNP med 200 mia. kr. alene i 2020, svarende til 8,5 pct. af BNP. Udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark, har et positivt nettobidrag til de offentlige finanser på 12,6 mia. kr.

Storbritannien og Polen leverer det største nettobidrag
Selv om personer med erhverv som opholdstilladelse generelt bidrager positivt til de offentlige finanser, så er der betydelige forskelle på tværs af oprindelsesland. Det største gennemsnitlige nettobidrag til de offentlige finanser på i alt 99.000 kr. pr. person ses blandt arbejdskraft fra Storbritannien. Herefter følger arbejdskraft fra landene Frankrig, Nederlandene og USA. De store forskelle i nettobidraget til de offentlige finanser på tværs af oprindelseslandene er tæt på forbundet med gruppens tilknytning til arbejdsmarkedet, samt det generelle lønniveau. Arbejdskraft fra Storbritannien rekrutteres i høj grad via beløbsordningen. Arbejdskraft fra Storbritannien udgør ifølge tal fra jobindsats 3,5 pct. af den samlede internationale beskæftigelse, svarende til 10.700 personer. Det samlede nettobidrag udgør 1,43 mia. kr.

Det bør bemærkes, at personer der rekrutteres via beløbsordningen samlet set bidrager med knap 3 mia. kr. til de offentlige finanser, svarende til 304.000 kr. pr. person.

Arbejdskraft fra Polen udgør 12 pct. af den samlede internationale beskæftigelse i Danmark og er dermed den nationalitet, der udgør den største andel af den samlede internationale arbejdskraft i antal personer. En kollega fra Polen bidrager med et gennemsnitligt positivt nettobidrag til de offentlige finanser på 26.000 kr. – svarende til i alt 1,03 mia. kr.

Personer med erhverv som opholdsgrundlag bidrager i gennemsnit betydeligt mere pr. person til de offentlige finanser, end befolkningen som helhed. Det hænger sammen med, at international arbejdskraft i gennemsnit både har højere skattebetalinger og samtidig trækker mindre på de offentlige indkomstoverførsler. En person med dansk oprindelse bidrager således i gennemsnit med 17.000 kr. til de offentlige finanser. Ses der alene på aldersgruppen 25-64 år med dansk oprindelse, så er nettobidraget 116.000 kr.

Udenlandske kolleger bidrager 13 mia. til de offentlige finanser

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil