Gemt

Offentlig beskæftigelse i Danmark giver udlandet baghjul

Siden coronakrisens begyndelse er den offentlige beskæftigelse steget med 24.000 personer svarende til 2,9 pct. En tilsvarende høj vækst er ikke set i vores nabolande igennem coronakrisen. Væksten sender den offentlige beskæftigelse mod rekord på et uheldigt tidspunkt, hvor der er akut mangel på arbejdskraft i store dele af dansk erhvervsliv. Der er derfor også brug for en håndfast politisk beslutning, så vi igen kan få nedbragt den offentlige beskæftigelse til et mere fornuftigt niveau.

Analyse

OKTOBER 2021

Offentlig beskæftigelse i Danmark giver udlandet baghjul
Siden coronakrisens begyndelse er den offentlige beskæftigelse herhjemme steget med 24.000 personer svarende til 2,9 pct. Det har bragt den offentlige beskæftigelse op på det højeste niveau nogensinde. I Sverige er den offentlige beskæftigelse til sammenligning kun steget med 0,4 pct.

Private podere ansat af det offentlige har øget forskellen yderligere
I opgørelsen af den offentlige beskæftigelse optræder ikke personer ansat i det private, der udfører opgaver for den offentlige sektor, fx private podere. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at se på en alternativ opgørelse, der hedder offentlig administration, undervisning og sundhed, hvor både offentligt og privatansatte indgår.

De ekstra offentlige hænder udfører ikke kun aktiviteter relateret til covid-19
Når man dykker nærmere ned i tallene, er en række områder af det offentlige, som ikke direkte er knyttet til håndteringen af covid-19, der i stor stil har ansat nye medarbejdere. Det drejer sig blandt andet om social beskyttelse, generelle offentlige tjenester, undervisning og forsvaret.

Behov for politisk handling
Det er stærkt uheldigt, at den offentlige beskæftigelse har udsigt til at brænde sig fast på et historisk højt niveau på et tidspunkt, hvor der er akut mangel på arbejdskraft i store dele af dansk erhvervsliv. Der er derfor også brug for en håndfast politisk beslutning, så vi igen kan få nedbragt den offentlige beskæftigelse til et mere fornuftigt niveau.

Analysenotat Offentlig beskæftigelse i Danmark giver baghjul til udlandet

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil