; ;
Gemt

Hver anden dansker ved ikke, at udenlandsk arbejdskraft er en milliardgevinst for Danmark

Nye tal fra Dansk Erhverv viser, at udenlandsk arbejdskraft bidrager positivt med 12,6 mia. kr. til de offentlige finanser. Alene i 2020 løftede udenlandske kollegaer Danmarks samlede BNP med 200 mia. kr. Denne analyse viser, at kun 46 pct. af danskerne er klar over, at udenlandsk arbejdskraft er en stor overskudsforretning for den danske statskasse.

Analyse

FEBRUAR 2022

Udenlandsk arbejdskraft løftede BNP med 200 mia. kr. i 2020
Danske virksomheder mangler arbejdskraft i en størrelsesorden, der ikke er set siden foråret 2007. Et redskab til at øge arbejdsudbuddet er at tiltrække flere udenlandske kolleger til Danmark.

Lige nu udgør udenlandsk arbejdskraft ca. 10 pct. af alle fuldtidsbeskæftigede i Danmark (ca. 307.000 personer) og bidrager med et positivt nettobidrag på 12,6 mia. kr. til de offentlige finanser. Alene i 2020 løftede udenlandsk arbejdskraft Danmarks samlede BNP med 8,5 pct.

Kun 46 pct. af danskerne ved, at udenlandsk arbejdskraft er en milliardgevinst for den danske statskasse
Set i lyset af den rekordstore mangel på arbejdskraft har Dansk Erhverv spurgt danskerne, om de tror, at udenlandsk arbejdskraft bidrager positivt eller negativt til den danske statskasse. Undersøgelsen viser bl.a., at det kun er 46 pct. af danskerne, som tror, at udenlandsk arbejdskraft bidrager positivt til den danske statskasse. Heraf tror kun 14 pct., at bidraget er stort. Hver sjette dansker tror, at udenlandsk arbejdskraft giver underskud til statskassen. Dette er til trods for, at udenlandske kolleger bidrager positivt med 12,6 mia. kr. til de offentlige finanser.

Danskerne er altså særdeles positive overfor udenlandsk arbejdskraft, når de kommer for at arbejde og bidrage til det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at vi får fortalt historien om det massive bidrag, som vores internationale kolleger år efter år leverer til den danske statskasse.

Hver anden dansker ved ikke, at udenlandsk arbejdskraft er en milliardgevinst for Danmark

pdf

Download