; ;
Gemt

Transportsektoren er hårdt ramt af mangel på arbejdskraft

Den danske transportsektor er i øjeblikket hårdt ramt af mangel på arbejdskraft. Ifølge Danmarks Statistik er mangel på arbejdskraft en produktionsbegrænsning i hver tredje transportvirksomhed, og virksomheder har det seneste halve år haft 6.000 forgæves rekrutteringsforsøg, når de har ledt efter nye chauffører. Tallene bakkes op af en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer i transportsektoren, som viser, at branchen er gået glip af ca. fem mia. kr. i omsætning de seneste tre måneder som følge af mangel på arbejdskraft.

Analyse

JANUAR 2022

Mere end halvdelen af virksomhederne inden for landtransporten oplever mangel på arbejdskraft
Danmarks Statistiks nyeste tal fra december 2021 viser, at mangel på arbejdskraft er højere i dag end på noget tidspunkt de seneste ti år i transportbranchen. Særligt inden for underbranchen landtransport er manglen på arbejdskraft massiv. Her angiver hele 56 pct. af virksomhederne, at mangel på arbejdskraft betyder tabt omsætning. Det tilsvarende tal for hele transportsektoren er på 33 pct. Det er også den højeste andel i de seneste ti år.

Fire ud af ti rekrutteringsforsøg i transportbranchen mislykkes
Den seneste rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra december 2021 viser, at antallet af forgæves rekrutteringer i transportbranchen det seneste halve år fra juni til december er 7.730 personer. Det er mere end en fordobling i forhold til samme periode i 2020, hvor tallet lå på ca. 1.660. Ser man særskilt på manglen på chauffører viser undersøgelsen, at der mellem juni og december 2021 var ca. 6.000 forgæves rekrutteringsforsøg, hvor virksomhederne søgte en chauffør.

Transportvirksomhederne forventer, at rekrutteringsudfordringerne fortsætter
Der er ikke meget, der tyder på, at rekrutteringsudfordringerne forsvinder af sig selv. I Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse blandt transportvirksomheder svarer to ud af tre virksomheder, at de forventer en svær eller meget svær rekrutteringssituation de næste 12 måneder.

Derudover skaber mangel på arbejdskraft pres på nuværende medarbejdere, hvorfor transportvirksomhederne ønsker større reformambitioner.

Transportsektoren er hårdt ramt af mangel på arbejdskraft

pdf

Download