; ;
Gemt

Trods fremgang har hvert andet sommerudbud fra det offentlige en urealistisk tidsfrist

I 2022 sendte de offentlige aktører 322 opgaver i udbud i ugerne 25-27. 47 pct. af udbuddene har frist i uge 32, som er ugen efter skolernes sommerferie. Dansk Erhverv advarer om forringet konkurrence pga. de urealistiske tidsfrister. Det er et problem for både det offentlige, borgerne og virksomhederne.

Analyse

JULI 2022

Andelen af udbud med korte tidsfrister falder, men niveauet er fortsat højt
I starten af sommerferien (uge 25-27) bliver der ofte sendt opgaver i udbud fra de offentlige aktører (omtales herefter sommerudbud). I 2022 blev 322 sommerudbud sendt afsted i denne periode. Sommerudbud er ikke i sig selv noget problem. Problemet opstår med de korte tidsfrister, der ofte følger med. Ca. 47 pct. af sommerudbuddene i 2022 har frist i sommerferien (uge 26-31) eller ugen lige efter (uge 32), hvor mange medarbejdere holder ferie.

Sammenligning af sommerudbuddene i 2022 med 2021 viser, at andelen af udbud med urealistiske tidsfrister (uge 26-32) samlet set er faldet med 16 pct.-point. Ændringen skyldes, at andelen af frister i sommerferien (uge 26-31) er faldet markant med 19 pct.-point, mens udbud med frist i den sidste uge af perioden (uge 32) er steget med 3 pct.-point, På trods af en forbedring ift. tidligere år har knap halvdelen af udbuddene fortsat en urealistisk tidsfrist.

Urealistiske tidsfrister forringer konkurrencesituationen
Dansk Erhverv vurderer, at tidsfrister i denne periode er urealistiske, fordi virksomhederne får svært ved at udarbejde det bedst mulige tilbud hen over sommerferien, når nøglemedarbejdere med stor sandsynlighed holder ferie. Hvis fristen udskydes til uge 33 eller senere, stiger sandsynligheden for, at virksomhederne har de rette medarbejdere tilgængelige, når de skal skrive tilbuddene.

Urealistiske tidsfrister kan medføre en forringelse af konkurrencesituationen, hvor det offentlige, og dermed borgerne, ikke får den højeste kvalitet til den bedste pris. Omvendt har virksomhederne med realistiske tidsfrister de bedste forudsætninger for at udarbejde det bedst mulige tilbud til opgaven. Det gør det lettere for det offentlige at vælge den rigtige leverandør, når tilbuddene er så fyldestgørende og retvisende som muligt. Det giver mest kvalitet for pengene, og samtidig bruges danskernes skattekroner på bedst mulig vis.

Trods fremgang har hvert andet sommerudbud fra det offentlige en urealistisk tidsfrist - Sommerferieudbud 2022

pdf

Download

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil