; ;
Gemt

Kun hver tiende af de kommende ældre forventer at modtage velfærdstilbud af god kvalitet i fremtiden

Vi bliver flere og flere ældre i Danmark i de kommende år. Det lægger pres på ældreplejen og skaber en stigende bekymring til kvaliteten indenfor området. Kun hver tiende af de kommende ældre i alderen 60-69 år forventer, at kvaliteten vil være god, når de selv får brug for den i fremtiden.

Analyse

OKTOBER 2022

Der bliver flere og flere ældre i de kommende år. Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning vil der i 2030 være ca. 426.236 danskere i alderen fra 80 år og op. Det er en stigning på 46,2 pct. i forhold til i år, hvor der er ca. 291.500 personer i alderen fra 80 år og op. I samme periode forventes arbejdsstyrken at falde med 0,3 pct. Den store stigning i antallet af ældre over 80 år og faldet i arbejdsstyrken kommer til at udfordre ældreplejen og den kvalitet, der bliver udbudt.

16 pct. af de kommende ældre har et godt indtryk af ældreplejen i dag
Den store stigning i antallet af ældre frem mod 2030 vil lægge pres på kvaliteten af ældreplejen herunder hjemmehjælpen og plejehjemmene. Særligt i takt med at arbejdsstyrken falder. Spørger man de kommende ældre i alderen 60-69 år, er det allerede i dag kun 16 pct. af de kommende ældre, der har et godt eller rigtig godt indtryk af kvaliteten af hjemmehjælpen. Derimod har halvdelen af de kommende ældre et dårligt indtryk af hjemmehjælpens kvalitet.

Kun én ud af ti af de kommende ældre forventer god kvalitet i ældreplejen i fremtiden
Kun hver tiende af de kommende ældre i alderen 60-69 år forventer, at kvaliteten af ældreplejen i hjemmet og på plejehjem vil være god, når de selv får brug for den. Seks ud af ti har derimod dårlige forventninger til fremtidens kvalitet af hjemmehjælp. Dansk Erhverv har også spurgt de kommende ældre til deres ønsker til kvaliteten i ældreplejen. Her svarer ni ud af ti af de kommende ældre, at de ønsker gode eller rigtig gode velfærdstilbud, når de bliver ældre og får brug for pleje. Det står derfor i stærk kontrast til opfattelsen af kvaliteten i dag, og det stiller krav til den fremtidige ældrepleje, hvis den skal leve op til borgernes forventninger.

Der skal kigges andre veje end blot offentlige leverandører for at opretholde kvaliteten
I forlængelse af de kommende ældres forventninger til plejehjemmene, hvor hver tiende forventer en god kvalitet, er der i dag flere, der vil vælge et privat plejehjem fremfor et offentlig. Knap fire ud af ti af de kommende ældre vil vælge et privat plejehjem fremfor et offentligt, hvis de skulle vælge i dag. I 2018 og 2020 ville tre ud af ti vælge et privat plejehjem. Der er altså sket en væsentlig stigning på blot fire år. I takt med at flere og flere vil foretrække et privat plejehjem, er det derfor vigtigt, at der bliver arbejdet på at
få flere private friplejehjem, der kan understøtte ønsket om private leverandører på området.

Kun hver tiende af de kommende ældre forventer at modtage velfærdstilbud af god kvalitet i fremtiden

pdf

Download

Kontakt

Velfærd og samfund

Anders Nyberg Olesen

Politisk konsulent