; ;
Gemt

Administrative ansatte i det offentlige udgør en stigende andel af den offentlige beskæftigelse

I 1. kvartal i år var der mindst 93.000 beskæftiget med administration i den offentlige sektor på fuld tid. Siden 2016 er andelen, der arbejdermed administration i den offentlige sektor vokset med 2 pct.point fra godt 10 pct. til godt 12 pct. Såfremt andelen af administrative ansatte i det offentlige kan føres tilbage til de godt 10 pct. af den offentlige beskæftigelse, kan det frigøre næsten 14.000 fuldtidsbeskæftigede i den offentlige sektor fremadrettet.

Analyse

SEPTEMBER 2022

Fra 2010 og frem til og med 2016 er antallet af offentligt beskæftigede faldet stødt. Men efter 2016 er udviklingen vendt, og fra 2017 til 2022 steg den offentlige beskæftigelse med 41.000 fuldtidsbeskæftigede. Fra 2017 til 2019 steg det med ca. 8.000 fuldtidsbeskæftigede, men den steg især med coronakrisens indtog i Danmark, hvor der var et øget behov for arbejdskraft ifm. testudrulningen mv. Fra 4. kvartal 2019 til 2. kvartal 2022 steg den offentlige beskæftigelse således med ca. 33.000 på lidt over to år til i alt ca. 752.000.

Stigningen i den offentlige beskæftigelse kan blandt andet tilskrives en stigning i antallet af administrative ansatte i den offentlige sektor. Siden 2016 er beskæftigelsen i den offentlige administration vokset fra omkring 75.000 fuldtidsansatte til omkring 93.000 fuldtidsansatte her i starten af 2022, en vækst på næsten 25 pct.

Udvikling i den administrative beskæftigelse på tværs af underbrancher
Underbranchen ’Generelle offentlige tjenester’ er den største indenfor offentlig administration med 63.000 ansatte årsværk i starten af 2022. Branchen er vokset med 21 pct. fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2022 svarende til 11.100 fuldtidsbeskæftigede. Det svarer til knap 2/3 af den samlede beskæftigelsesvækst indenfor offentlig administration i perioden. Branchen dækker over den generelle administration af ministerier, styrelser, regioner og kommuner, men eksklusiv offentlig administration inden for sundhedsvæsenet, undervisning mv., som hører under branchen ’Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold’. Denne branche er den næststørste under den offentlige administration, og er vokset med 42 pct. fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2022. Det svarer til en stigning på omtrent 4.900 årsværk. Herefter kommer underbranchen ’Administration af og bidrag til erhvervsfremme’, som er vokset med 19 pct. svarende til 2.300 fuldtidsbeskæftigede.

14.000 ekstra fuldtidsbeskæftigede i den offentlige administration
I starten af 2022 var der 93.000 fuldtidsbeskæftigede i den offentlige administration. Beskæftigelsen inden for den offentlige administration havde i dag imidlertid været markant været lavere, hvis den havde steget i samme takt som den samlede offentlige befkæftigelse.

Administrative ansatte i det offentlige udgør en stigende andel af den offentlige beskæftigelse

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi