Gemt

Få ledige til mange ledige stillinger

Der er i dag få ledige til at besætte de mange ledige stillinger. Udfordringen er størst i Sydjylland, Vestjylland samt på Bornholm, hvor der er flere ledige stillinger end ledige personer. Virksomhederne mangler arbejdskraft i stor stil.

Analyse

SEPTEMBER 2022

Dansk økonomi er braget ud af coronakrisen med høj vækst. Det har sendt virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft i vejret. I juni var der 67.600 ledige stillinger på Jobnet. Aldrig tidligere i Statistikkens levetid, der går tilbage til 2004, har der været så mange ledige stillinger i en juni måned.

Den store fremgang i dansk økonomi har givet rekordmange jobs i Danmark. Samtidig er ledigheden nedbragt til blot 73.300 fuldtidspersoner i juni, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 2,5 pct. Ikke udover et par måneder omkring finanskrisen har ledigheden været så lav, som den er i øjeblikket. Det betyder, at det danske arbejdsmarked er støvsuget for ledige hænder.

I juni måned var der kun 1,1 fuldtidsledige pr. ledig stilling på Jobnet. Det er et historisk meget lavt niveau, der er faldet kraftigt i løbet af de seneste år. Til sammenligning var der i juni 2011 9,1 fuldtidsledige pr. ledig stilling. Det understreger, hvor vanskeligt det er at skaffe arbejdskraft. Virksomheder leder med lys og lygte efter ledige hænder til at besætte de mange ledige stillinger, men nu er der meget få ledige hænder tilbage.

Bornholm, Sydjylland og Vestjylland har færre ledige end ledige stillinger
Udfordringer med at finde ledige hænder er bredt ud over hele Danmark. På landsplan er der blot 1,1 fuldtidsledig pr. ledig stilling på Jobnet. De største udfordringer er på Bornholm, hvor der er blot 0,6 fuldtidsledig pr. ledig stilling. Udfordringen er også stor i Sydjylland og Vestjylland, hvor der er henholdsvis 0,7 og 0,8 fuldtidsledige pr. ledig stilling.

I alle de tre landsdele er der altså færre ledige, end der er ledige stillinger. Mangel på arbejdskraft er et af erhvervslivets absolut største udfordringer. Virksomhederne må sige nej til kunder og ordrer, fordi man ikke kan finde arbejdskraft.

Få ledige til mange ledige stillinger

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil