; ;
Gemt

Svenske pendlere til Danmark er stor gevinst for dansk økonomi

I 2021 pendlede 11.600 svenske statsborgere til Danmark for at arbejde. Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at de tusindvis af svenske pendlere bidrog med 8,8 mia. kr. til Danmarks BNP i 2021.

Analyse

JANUAR 2023

I 2021 pendlede 11.600 svenske statsborgere til Danmark for at arbejde. Det er en stor gevinst for de danske arbejdsgivere samt for dansk økonomi.

Beregninger fra Dansk Erhverv på baggrund af Jobindsats samt Finansministeriet viser, at de tusindvis af svenskere, der i 2021 pendlede til Danmark for at arbejde, bidrog med 8,8 mia. kr. (2021-priser) til Danmarks BNP.

Selvom svenske pendlere er en stor gevinst for dansk økonomi, er bidraget lavere end tidligere.

I 2008 bidrog svenske pendlere med 9,9 mia. kr. til Danmarks bruttonationale produkt (BNP). Det vil sige, at svenske pendlers bidrag til dansk økonomi i 2021 var 12 pct. lavere end i 2008. Det er samtidig værd at have for øje, at i samme periode er Danmarks bruttonationalprodukt vokset med 17 pct.

Færre svenskere pendler til Danmark
En væsentlig del af forklaringen er, at der i dag er markant færre svenske statsborgere, der pendler til Danmark end i 2008. Når man omregner til fuldtidspersoner, var der i 2021 7.000 svenske statsborgere, der pendlede til Danmark for at arbejde. Det er et mærkbart fald på 30 pct. siden 2008, hvor der var 10.000 sven-ske pendlere i Danmark, når man omregner til fuldtid.

Mens antallet af svenske pendlere er faldet, så er det samlede antal af pendlere til Danmark steget med 13 pct. siden 2008, når man ser på fuldtid.

Svenske pendlere til Danmark er stor gevinst for dansk økonomi

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil
Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil