;
Gemt

Danskerne ønsker levende bymidter

Levende bymidter er en forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde uden for storbyerne. Detailhandlen skaber liv i bymidten og er i mange kommuner en af de største arbejdspladser målt på omsætning og antal medarbejdere. Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at knap otte ud af ti danskere mener, at det er vigtigt med en levende bymidte. 84 pct. af danskerne mener også, at kommunerne bør være en aktiv og økonomisk partner i forhold til at sikre levende bymidter i fremtiden.

Analyse

MAJ 2023

Omsætningen i detailhandlen udgjorde 392 mia. kr. i 2022, hvilket svarer til 33 pct. af det samlede private forbrug. Samtidig er 289.000 job i Danmark direkte eller indirekte knyttet til detailhandlen, hvilket svarer til 13 pct. af alle private job i Danmark. Detailhandlen er derfor en stor del af den kommunale økonomi, og en driftig detailhandel er altså en forudsætning for attraktive byer.

I løbet af de seneste 10 år er antallet af butikker i Danmark faldet, mens beskæftigelsen i detailhandlen er steget med 15 pct. Det tyder på, at detailhandlen tilpasser sig forbrugernes ændrede købsmønster.

Det faldende antal butikker betyder dog, at bymidten som aktivitetscenter for kommunen er i fare, hvilket kan have en negativ afsmittende effekt på antallet af caféer, kultur- og foreningsliv og ikke mindst turismen. Kommunerne spiller en nøglerolle i forhold til at sikre fremtidige levende bymidter i Danmark, og detailhandlen er her en forudsætning for bymidtens udvikling.

Dansk Erhverv har undersøgt, hvor vigtigt det er for danskerne at have levende bymidter i lokalområdet. Undersøgelsen viser, at næsten otte ud af ti danskere synes, at det er vigtigt med en levende bymidte i deres lokalområde. Mere end otte ud af ti danskere synes også, at kommunen bør være en aktiv og økonomisk partner i forhold til at sikre levende bymidter i fremtiden. For danskerne er det vigtigst at have dagligvarebutikker, offentlige institutioner samt caféer og restauranter i lokalområdet, og når danskerne køber udvalgsvarer, er det især i de fysiske butikker. Det gælder næsten 80 pct. af beboerne i de større byer og mere end 60 pct. af beboerne i landsbyerne.

 

Danskerne ønsker levende bymidter

pdf

Download

Kontakt

Handel

Simon Pelle Andersen

Politisk konsulent
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Økonom