; ;
Gemt

Konsulentbesparelser begrænser kommunernes udviklingsmuligheder

Kommunerne er blevet pålagt store besparelser på eksterne rådgivere og konsulenter. Dansk Erhvervs undersøgelse blandt kommunale forvaltningschefer viser, at besparelserne kan begrænse kommunernes udviklingsmuligheder. Ifølge mange forvaltningschefer er eksterne rådgivere nødvendige for at kunne indfri mål på vigtige områder i fremtiden. Alligevel forventer 25 pct. at bruge færre eksterne rådgivere de kommende tre år.

Analyse

MARTS 2023

Siden 2019 har der været et øget politisk fokus på at nedbringe de offentlige udgifter til eksterne rådgivere og konsulenter. I 2020 blev det besluttet, at kommunernes årlige udgifter til konsulenter skulle reduceres med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1,25 mia. kr. i 2025.

Dansk Erhverv har spurgt kommunale forvaltningschefer om konsekvenserne ved det politiske fokus på at spare på konsulenter. Vi har også undersøgt deres forventede brug af konsulenter de kommende tre år.

55 pct. af forvaltningscheferne mener, at konsulentbesparelser medfører begrænsninger for kommunens udviklingsmuligheder
55 pct. af forvaltningscheferne er helt eller overvejende enige i, at det politiske fokus på at spare på eksterne rådgivere og konsulenter medfører begrænsninger for kommunens udviklingsmuligheder. Kun 21 pct. mener, at konsulentstoppet ikke vil hæmme kommunens udviklingsmuligheder.

Tre ud af fire forvaltningschefer (74 pct.) vurderer også, at deres kommune eller forvaltning i høj eller nogen grad får svært ved at indfri deres mål på vigtige områder i fremtiden, hvis de ikke får den eksterne rådgivning, de har behov for.

På trods af behov forventer hver fjerde forvaltningschef at mindske brugen af konsulenter
25 pct. af forvaltningscheferne forventer at bruge færre eksterne rådgivere over de kommende tre år. Kun 6 pct. forventer at bruge flere. Da vi i 2018 stillede samme spørgsmål til forvaltningscheferne, forventede til sammenligning kun 7 pct. at nedbringe forbruget af eksterne rådgivere over de kommende tre år. Men det var også før det øgede politiske fokus på at spare på eksterne rådgivere og konsulenter.

Konsulentbesparelser begrænser kommunernes udviklingsmuligheder

pdf

Download

Kontakt

Rådgivning & Rekruttering

Niels Hovmand

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Erhvervspolitik & Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Seniorøkonom