; ;
Gemt

Udenlandsk arbejdskraft har stor værdi for Danmark

De 287.300 udenlandske lønmodtagere i Danmark løfter Danmarks BNP med 255 mia. kr. i 2022. Desuden bidrog udenlandsk arbejdskraft med knap 18 mia. kr. til de offentlige finanser.

Analyse

MARTS 2023

Udenlandsk arbejdskraft løfter Danmarks BNP med 255 mia. kr.
Udenlandsk arbejdskraft er en stor gevinst for de danske arbejdsgivere. I 2022 var der 287.300 fuldtidsbeskæftigede udenlandske lønmodtagere ansat i Danmark. Det svarer til 11,8 pct. af alle fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark. Siden 2008 er der kommet yderligere 153.000 fuldtidsbeskæftigelse lønmodtagere til Danmark, hvilket svarer til mere end en fordobling.

Udenlandsk arbejdskraft er også til stor gavn for dansk økonomi. Beregninger fra Dansk Erhverv på baggrund af Finansministeriet og Jobindsats viser, at i 2022 løftede udenlandsk arbejdskraft Danmarks BNP med 255 mia. kr. (2022-priser). Det er markant højere end i 2008, hvor udenlandsk arbejdskraft løftede Danmarks BNP med 100 mia. kr.

Bidrager med knap 18 mia. kr. til de offentlige finanser
Udenlandsk arbejdskraft har også et markant positivt bidrag til de offentlige finanser. Indvandrere, der opholder sig i Danmark pga. job, havde i 2022 et positivt nettobidrag til de offentlige finanser på 17,7 mia. kr. (2018-priser). Udenlandsk arbejdskraft i Danmark har et positivt nettobidrag, når de betaler mere til statskassen i form af skatter og afgifter end de trækker på de offentlige finanser ved fx offentlig service eller overførsler.

Personer, der kommer til Danmark fra EU og EØS for at arbejde, giver samlet et positivt nettobidrag på knap 11 mia. kr. Et stort nettobidrag kommer også fra personer, der kommer til Danmark på beløbsordningen eller fast-track ordningens beløbsordning, der samlet har et nettobidrag på 4,5 mia. kr. om året.

Udenlandsk arbejdskraft har stor værdi for Danmark

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil