Gemt
Analyser

Nedlukningen af Danmark berører 512.000 jobs

512.000 jobs er berørt af nedlukning

pdf

Download

24. april 2020

Nedlukningen af danske virksomheder som følge af corona-virus reducerer produktionen i et omfang, der svarer til 512.000 jobs. Særligt serviceerhvervene er ramt.

De Økonomiske Råd offentliggjorde den 6. april to corona-scenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser. I den forbindelse har Rådet på baggrund af nationalregnskabets input-output-tabeller skønnet effekten af nedlukningen på beskæftigelse og bruttoværditilvækst.

Dansk Erhverv har med afsæt i vores input-output-model gennemført en tilsvarende analyse. Udover at bekræfte de overordnede estimater fra De Økonomiske Råd, viser vores analyse, at det især er jobs i serviceerhvervene, der er blevet berørt af nedlukningen. 512.000 jobs berørt af nedlukning

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.