Bevar ”Nej tak”-ordningen for reklamer

Danmark har med ordningen ”Nej tak til reklamer” en unik model i Europa, som gør det nemt at framelde sig reklamer, så det kun er dem, der ønsker at modtage trykte reklamer, der får dem, hvilket flertallet gør. Tilbudsaviserne er danskernes foretrukne, når de skal finde gode tilbud og de trykte reklamer er vigtige for virksomhederne. Derfor bør den bevares.

På agendaen

Tilbudsaviser og andre trykte reklamer er stadig populære hos forbrugerne og de er derfor vigtige for konkurrencen og for virksomhedernes mulighed for at komme ud med deres budskab til deres kunder. En ny undersøgelse viser, at tilbudsavisen stadig er den foretrukne, når danskerne leder efter gode tilbud og dem, der modtager reklamer, er glade for dem og vil ikke undvære dem. Det gælder ikke mindst de ældre.

Den eksisterende ”Nej tak ”-ordning, som skal sikre, at det kun er dem, der ønsker det, som modtager trykte reklamer, er velfungerende. 99 pct. af danskerne kender ”Nej tak ”-ordningen og hele 51 pct. af de danske husstande har taget stilling og har meldt sig til enten ”Nej tak” eller ”Nej tak+, hvor de kun modtager reklamer fra de virksomheder, de selv har valgt”.

En ja-tak ordning vil få negative konsekvenser

En ”Ja tak” til reklamer ordning blev i 2012 vurderet til at være i strid med EU-retten, men Erhvervsministeriet er nu ved at undersøge, om miljøgarantien kan bruges som hjemmel til at indføre den alligevel. Dansk Erhverv advarer sammen med 16 andre organisationer mod de negative konsekvenser for virksomhederne, lokalt erhvervsliv og lokaldemokratiet, og anbefaler fastholdelsen af ”Nej tak ”-ordningen.

En Ja-tak ordning vil gøre det vanskeligere for nye virksomheder at komme ind på markedet og den vil gøre omdeling af tryksager dyrere, hvilket særligt vil ramme de mindre virksomheder. Højere omkostninger til omdeling vil også påvirke lokalaviser, aftenskolekataloger, kirkeblade, valgmateriale m.v.  som omdeles sammen med tryksagerne. Flertallet af danskerne får i dag nyheder om lokalområdet fra lokalaviserne, men det er ikke ugeaviser, der har økonomi til at betale for en dyrere distribution. En Ja-tak ordning vil dermed også få negative konsekvenser for lokalområderne.

Miljøgevinsten ved en ja-tak ordning er begrænset

Antallet af tryksager er faldet markant de senere år og de tilbageværende trykkes på bæredygtigt papir og bliver genanvendt mange gange.  En ”Ja tak ”-ordning vil formentlig flytte reklamer til andre trykte medier, fordi trykte reklamer virker. Andre vil flytte til TV eller online til f.eks. Google og Facebook, men online reklamer har også en CO2 belastning, da datacentrene bruger meget strøm.  Sidstnævnte står i dag for 80 pct. af alle online reklamer og de vil blive styrket yderligere af en ”Ja tak ”-ordning. Ifølge reklameforbrugsundersøgelsen udgjorde online annoncer 58 pct. af det samlede annoncemarked i 2019.

På denne side kan du bl.a. læse notater der går i dybden med lokalavisernes betydning for den lokale nyhedsformidling, danskernes forhold til og brug af de husstandsomdelte reklamer, samt genanvendelighedsgraden af de tryksager vi anvender i Danmark. Derudover kan du også finde et notat vedrørende de juridiske aspekter ved at begrænse retten til markedsføring i Danmark, og endelig et baggrundsnotat der sammenfatter de politiske årsager til at bevare ordningen som den er i dag.

 

Baggrundsnotat om Ja tak-ordning

pdf

Download

Lokalavisernes betydning for danskernes adgang til lokale nyheder

pdf

Download

Notat om tryksager genanvendelighed

pdf

Download

Notat - Juridiske overvejelser om eventuel Ja tak-ordning - 12.02.2020

PDF

Download

Stor tilfredshed med husstandsomdelte tilbudsaviser i Danmark

pdf

Download

Andre relevante fokusområder