; ;

Skilsmissen

Det er centralt for dansk erhvervsliv, at skilsmissen mellem Storbritannien og EU sikrer, at de medarbejdere og virksomheder, som i dag befinder sig i Storbritannien vil have ret til fortsat at arbejde og gøre forretning der på samme vilkår som i dag. Derfor er der behov for en skilsmisseaftale som sikrer disse rettigheder for fremtiden. Dertil er der behov for, at der sikres balance i EU-budgettet ift. de forpligtelser som Storbritannien har påtaget sig i forbindelse med fælles programmer.

Overgangsperiode

Dansk Erhverv arbejder for, at man undgår et såkaldt ”cliff-edge” scenarie. Et scenarie hvor Storbritannien udtræder af bl.a. det Indre Marked og Toldunionen uden nye aftaler med EU. Et sådant scenarie vil få betydelige økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv. Konkret arbejder vi for, at Storbritannien i denne periode forbliver en del af både det Indre Marked, inkl. arbejdskræftens frie bevægelighed, og Toldunionen, under forudsætning af, at de vil leve op til de tilhørende retslige og budgetmæssige forpligtelser. 

Fremtidens samhandel

På lang sigt, arbejder Dansk Erhverv for, at der opnås et fremtidigt forhold, som bliver så tæt på det samhandelsmæssige forhold EU og Storbritannien nyder i dag. Dette vil bl.a. indebære et forhold hvor der ikke opstår nye regulatoriske og administrative barrierer, for den handel som i dag finder sted, og hvor det fortsat er muligt at hente og udstationere arbejdskraft. Konsekvenserne af de ændringer som måtte indtræffe som konsekvens af Brexit arbejder vi for at begrænse mest muligt.

Læs herunder seneste markedsrapport om Storbritannien:

Andre relevante fokusområder

Kontakt

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil