; ;

Der er et kæmpe potentiale i dataøkonomien i Danmark og i EU. Europa-Kommissionens beregninger viser, at den europæiske dataøkonomi vil beløbe sig til 739 milliarder EUR i 2020, svarende til 4 % af BNP, hvis den rette regulatoriske ramme sættes. Det er et potentiale, vi ikke har råd til at lade gå tabt.

I de seneste år har vi desværre set en markant stigning i protektionismen, også inden for dataøkonomien i og uden for EU. Grafen herunder viser tydeligt stigningen i datalokaliseringskrav, som forhindrer data i at flyde frit over landegrænser.

Kilde: DTE Database


Dansk Erhverv støtter fuldt ud op om, at persondata skal beskyttes og behandles i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesregler. De er dog allerede harmoniseret, og derfor skal bekymringer om persondatabeskyttelse ikke bruges som grund til at forlange, at data bliver opbevaret i et bestemt EU-land. Det vigtige er ikke, hvor data opbevares, men hvordan.

Mængden af data i verden stiger eksponentielt, og derfor er der et stigende behov for datacentre. Hvor disse datacentre placeres skal afgøres ud fra, hvad der økonomisk og miljømæssigt giver mest mening og ikke ud fra datalokaliseringskrav. Det er vigtigt, at investeringerne bliver lavet så optimalt som muligt, da det er afgørende for, at prisen på bl.a. cloud services kan holdes på det lave niveau, vi ser i dag. Billige cloud løsninger er vigtige for især SMVer og startups og en byggesten i den fortsatte digitalisering i samfundet.

Dansk Erhverv har derfor igennem længere tid arbejdet for, at EU skulle forbyde datalokaliseringskrav, der ikke kan berettiges under Traktaten. Vi er derfor meget tilfredse med, at Europa-Kommissionen, Rådet og Parlamentet er nået til enighed om forordning om free-flow of data og dermed har sikret den fri bevægelighed for data som en femte frihed i EU.

Dette er et ualmindeligt vigtig skridt på vejen, og sætter EU i en stærk position ift. at nedbryde protektionistiske datalokaliseringskrav også udenfor EU. Dansk Erhverv mener, at der fremadrettet bør været et digitalt kapitel i alle EU’s frihandelsaftaler, der forbyder datalokaliseringskrav med klare og mindst handelsrestriktive undtagelser ift. beskyttelse af persondata. Disse skal, overfor de lande hvor det er muligt, suppleres med tilstrækkelighedsvurderinger der sikrer overførsel af persondata med fuld respekt for EU’s databeskyttelsesforordning, ligesom EU netop har gjort med vores vigtige handelspartner Japan.

Vores målsætning
Dansk Erhverv ønsker at der i alle EU’s frihandelsaftaler indgår et digitalt kapitel der forbyder datalokaliseringskrav med klare og mindst handelsrestriktive undtagelser ift. beskyttelse af persondata, samt at der, hvor det er muligt, udarbejdes tilstrækkelighedsvurderinger.

Dansk Erhverv mener
Dansk Erhverv mener, at data skal flyde frit i og udenfor EU med fuld respekt for databeskyttelsesforordningen.

Det betyder det for dig
For dig som SMV eller opstartsvirksomhed betyder det, at du fortsat kan benytte dig af billige cloud løsninger og ikke behøver at bekymre dig om at købe servere eller indgå nye cloud kontrakter, når du får kunder i et andet land. 

Sådan arbejder vi
Dansk Erhverv har et godt samarbejde med Erhvervsstyrelsen i Danmark og dens repræsentanter i Bruxelles. Desuden arbejder vi i regi af vores europæiske interesseorganisationer for at få Kommissionen til at lægge et ambitiøst forslag på bordet i de kommende forhandlinger om nye frihandelsaftaler. 

 

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Kontakt