; ;

Nyheder

Nyheder Fødevarer events Kontakt os Agendaer Nyhedsbrev

Nyheder

Vi arbejder for fødevarebranchen

Fødevarebranchen i Dansk Erhverv består af mange forskellige virksomheder i fødevareforsyningskæden. Det gælder blandt andet detailbutikker, dagligvarekæder, engrosvirksomheder, foodserviceleverandører og hoteller. Virksomheder, der hver og en repræsenterer en vigtig brik i at sikre danskerne et godt og varieret udbud af fødevarer. Virksomhederne i fødevarebranchen opererer dagligt i et tæt reguleret felt. Dansk Erhverv arbejder for at fjerne de tidsler i lovgivningen, der unødigt hindrer virksomhederne i at skabe vækst, innovation og grøn omstilling. Målet er at skabe de bedst mulige rammevilkår for fødevarevirksomhederne.

Læs mere om Dansk Erhvervs mærkesager og aktuelle agendaer nedenfor. 

Fair konkurrence i den globale handel med fødevarer

 • Handlen med fødevarer er global, og det er afgørende, at lovgivningen baserer sig på fælles europæiske regler af hensyn til varernes fri bevægelighed og virksomhedernes lige konkurrencevilkår. Nationale særregler svækker konkurrencen, gør danske fødevarer dyrere og hæmmer innovation og udvikling i branchen.
 • Unødige barrierer for danske virksomheders import og eksport af fødevarer skal bekæmpes, da det er med til at sikre vækst og arbejdspladser samt et varieret udbud af fødevarer.

 Ansvarlig og bæredygtig forretning

 • Virksomheder skal have gode betingelser for at skabe ansvarlige og bæredygtige forretningsmodeller, og forældet lovgivning må ikke sætte en unødig stopper for innovation.
 • Dansk Erhverv ønsker at være med til at skabe gode forudsætninger for, at forbrugerne kan vælge imellem et bredt udvalg af fødevarer, herunder også flere plantebaserede fødevarer. I den forbindelse tog vi del i arbejdet med - og støtter fuldt op om - De officielle Kostråd, der blev lanceret i 2021, som en rettesnor for en sund og klimavenlig kost, og hvor hovedbudskabet er "Spis planterigt, varieret og ikke for meget".
 • Vi støtter fuldt ud op om det nationale klimamærke for fødevarer, og udviklingen af en officiel klimadatabase for fødevarer. Vi ser gerne, at klimamærket og -databasen er udviklet og klar til lancering i løbet af 2024. Læs Dansk Erhvervs policy paper om klimamærke for fødevarer.
 • Dansk Erhverv deltager aktivt i kampen mod madspild, og vi arbejder for at fjerne unødvendige barrierer for virksomhedernes arbejde med at mindske madspild. Læs Dansk Erhvervs policy paper om madspild.
 • Dansk Erhverv er aktivt engageret i de danske alliancer for Ansvarlig Soja, Ansvarlig Palmeolie og Ansvarlig Kaffe, som faciliteres af Etisk Handel Danmark (EHD). Læs Dansk Erhvervs policy paper om afskovning.
 • Dansk Erhverv bakker op om FN's 17 Verdensmål frem mod 2030. På fødevareområdet arbejder vi aktivt for at understøtte virksomhedernes bidrag til verdensmålene. 

Mere målrettet og risikobaseret fødevarekontrol

 • Fødevarekontrollen skal være målrettet, intelligent og risikobaseret, så kræfterne bruges der, hvor behovet for kontrol er størst, og hvor der er en reel fare for fødevaresikkerheden. Læs Dansk Erhvervs policy paper om fødevarekontrol.
 • Myndighederne skal hele tiden arbejde på mere ensartede tilsyn og sanktionering i hele landet, da manglende ensartethed udgør et konkurrencemæssigt problem.
 • Kontrollen af fødevarer skal ske så tæt på kilden som muligt.
 • Fødevarestyrelsen skal hjælpe og vejlede virksomhederne.

Fornuftig og troværdig mærkning af fødevarer

 • Mærkningen af fødevarer skal være tydelig og troværdig, men kravene må ikke blive så detaljerede, at de skaber unødvendige omkostninger for virksomhederne.
 • Ansvaret for mærkningen på fødevarer ligger som udgangspunkt hos producenten.
 • Vi er positive over for troværdige, uafhængige og relevante mærkningsordninger – private som offentlige – fx Nøglehullet, Ø-mærket, Varefakta, Fairtrade mv.
 • Vi støtter løbende initiativer, der fremmer udviklingen af mærkernes relevans og styrker tilliden til dem.

Bliv en del af Dansk Erhvervs Fødevarenetværk

Dansk Erhvervs Fødevarenetværk er et forum for virksomheder på fødevareområdet. Her bliver branchens faglige og politiske problemstillinger vendt og drejet, og der er mulighed for at udveksle ideer, få input om nye tendenser og få indflydelse på Dansk Erhvervs fødevarepolitik.

Hvis det lyder interessent, og kunne være relevant for din virksomhed, kan du læse nærmere om Dansk Erhvervs Fødevarenetværk.

På agendaen lige nu