Fødevarebranchen

Nyheder

Fødevarer events Kontakt os Agendaer Nyhedsbrev

Mød Lotte Engbæk Larsen på Twitter

Vi arbejder for fødevarebranchen

Fødevarebranchen i Dansk Erhverv består af mange forskellige virksomheder inden for for hele fødevareforsyningskæden. Det gælder blandt andet detailbutikker, dagligvarekæder, engrosvirksomheder, foodservice og hoteller.

Læs mere om Dansk Erhvervs mærkesager og aktuelle agendaer nedenfor. 

Mere målrettet og effektiv fødevarekontrol

 • Fødevarekontrollen skal være målrettet, intelligent og risikobaseret, så kræfterne bruges der, hvor behovet for kontrol er størst.
 • Kontrollen af fødevarer skal ske så tæt på kilden som muligt.
 • Fødevarestyrelsen skal hjælpe og vejlede virksomhederne.
 • Fødevarekontrollen skal ikke medføre nye erhvervsøkonomiske omkostninger.

Fornuftig og troværdig mærkning af fødevarer

 • Mærkningen af fødevarer skal være tydelig og troværdig, men kravene må ikke blive så detaljerede, at de skaber unødvendige omkostninger for virksomhederne.
 • Ansvaret for mærkningen på fødevarer ligger som udgangspunkt hos producenten.
 • Vi støtter løbende initiativer, der fremmer udviklingen af mærkernes relevans og styrker tilliden til dem.
 • Vi er positive over for troværdige, uafhængige og relevante mærkningsordninger – private som offentlige – fx Nøglehullet, Ø-mærket, Varefakta, Fairtrade mv.

Fair konkurrence i den globale handel med fødevarer

 • Handlen med fødevarer er global, og det er afgørende, at lovgivningen baserer sig på fælles europæiske regler af hensyn til varernes fri bevægelighed og virksomhedernes lige konkurrencevilkår. Nationale særregler svækker konkurrencen, gør danske fødevarer dyrere og hæmmer innovation og udvikling i branchen.
 • Unødige barrierer for danske virksomheders import og eksport af fødevarer skal bekæmpes, da det er med til at sikre vækst og arbejdspladser samt et varieret udbud af fødevarer.

 Ansvarlig og bæredygtig forretning

 • Virksomheder skal have gode betingelser for at skabe ansvarlige og bæredygtige forretningsmodeller, og forældet lovgiving må ikke sætte en unødig stopper for innovation.
 • Dansk Erhverv bakker op om FN's 17 Verdensmål frem mod 2030. På fødevareområdet arbejder vi aktivt for at understøtte virksomhedernes bidrag til verdensmålene. 

På agendaen lige nu