Fælles regler for fødvarekontaktmaterialer

Der er behov for fælles EU-regler for alle fødevarekontaktmaterialer (FKM). Uden fælles EU-regler kan enkeltlande føle sig foranlediget til at udarbejde egne regler, hvilket fører til et uensartet og uigennemskueligt kontrol- og beskyttelsesniveau og betyder øgede omkostninger for virksomhederne.

Tydelige og praktiske regler
Reglerne for FKM'er skal være tydelige og anvendelige i praksis, så det ikke er op til virksomhederne selv at finde ud af, hvordan det dokumenteres, at et produkt er sikkert, eller hvordan produkternes overensstemmelseserklæringer skal udformes. Manglen på tydelige og fælles europæiske krav til fx overensstemmelseserklæringer og baggrundsdokumentation gør det vanskeligt for virksomhederne at stille krav til deres leverandører.

Dansk Erhverv arbejder for:

  • Danmark skal bidrage aktivt til den igangværende evaluering af forordning om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (1935/2004). Særligt ønsker vi, at det danske krav om at alle FKM'er skal ledsages af en overensstemmelseserklæring, skal gælde i hele EU. Ligesom vi ønsker, at der udformes fælles europæiske skabeloner for disse overensstemmelseserklæringer.
  • At myndighederne prioriterer arbejdet for fælles EU-regler for alle FKM'er – i første omgang for pap og papir.
  • Øget fokus på vejledning og guidelines fra myndighederne for at sikre, at flest mulige virksomheder overholder lovgivningen, fx i forhold til analysemetoder og migrationsgrænser.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Vil du høre mere? Kontakt Dansk Erhverv

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer