; ;

Det etablerede erhvervsliv kan drage nytte af at samarbejde med startups, da ny teknologi og nye løsninger ofte udvikles i små virksomheder, inden de bliver en integreret del af store virksomheder. Derfor kan et tæt samarbejde mellem store og små virksomheder sikre det etablerede erhvervsliv tidlig adgang til ny teknologi.

Når store virksomheder hjælper mindre virksomheder med at teste nye løsninger, holder de fingeren på pulsen og opnår dermed stor viden om, hvad fremtiden kan bringe inden for deres branche. Desuden kan store virksomheder, der investerer i mindre virksomheder, opnå konkurrencefordele. Det store kendskab til branchen minimerer risikoen ved investering i små virksomheder.

Det er en fælles sag at gøre Danmark til verdens bedste iværksætterland. Politikerne på Christiansborg skal sikre de bedst mulige rammevilkår for nye virksomheder, men det etablerede erhvervsliv kan også spille en vigtig rolle.

Andre relevante fokusområder