; ;

Det offentlige køber ind for 380 mia. kr. om året. Nogle af de penge kan med fordel lægges hos startups og SMV’er. Der findes nemlig mange danske startups med gode og færdigudviklede produkter, som er afhængige af, at staten vil handle med dem. Offentlige indkøb kan derfor være med til at validere virksomhedens produkt eller løsning og gøre den langt mere attraktiv på det globale marked. Samtidig kan produkter og løsninger fra små virksomheder tilføre ny innovation til det offentlige. Desværre oplever mange iværksættervirksomheder store udfordringer med at byde på udbud og afsætte deres løsninger til det offentlige. Det skal vi lave om på, hvis vi skal være Verdens Bedste Iværksætterland.

Stat og kommune har et stort ansvar for at købe og teste nye innovative løsninger fra startups. Offentlige indkøb har stor signalværdi, og vil derfor kunne hjælpe startups til international succes. Når en dansk startup udvikler et nyt produkt, som er målrettet offentlige institutioner, er det afgørende, at virksomheden kan teste eller sælge sin løsning til en dansk offentlig partner. 

En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at én af de største grunde til, at iværksættere ikke byder på offentlige udbud skyldes, at det kræver for mange ressourcer, samt at offentlige indkøb i høj grad er specificeret i præcise løsninger og detaljer i udbuddet. Det hæmmer muligheden for nytænkning i de offentlige indkøb. Det er en skam, for iværksættere kan lave gode innovative løsninger, som samfundet kan få glæde af.  

image02m2p.png

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil