Life science i verdensklasse

Life science erhvervene leverer markante bidrag til samfundsøkonomien, og det er centralt at fremtidssikre rammevilkårene for virksomhederne.

På agendaen

Vækstplan for life science
Regeringen vil inden årsskiftet fremlægge en vækstplan for life science, der vil kunne bidrage til at fremtidssikre rammevilkårene for producenter af bl.a. lægemidler og medicinsk udstyr. Vækstplanen vil tage udgangspunkt i anbefalinger fra regeringens vækstteam for life science.

Dansk Erhverv arbejder for:
Dansk Erhverv arbejder for, at en kommende vækstplan for life science vil have et ambitiøst afsæt, der sikrer erhvervslivet konkurrencedygtige rammevilkår. Det inkluderer bl.a.:

  • Bedre rammer for kliniske forsøg og kliniske afprøvninger ved bedre offentlig-privat samarbejde samt en udvidelse af NEXT samarbejdet
  • Mere excellent offentlig forskning inden for life science – dette skal ske via en forøgelse af strategiske basismidler, der skal bruges til at opbygge forskningsmiljøerne på universiteterne.
  • Indførsel af et internationalt konkurrencedygtigt FoU-fradrag på 130 pct.
  • Bedre rammer for iværksætteri inden for life science, herunder indførsel af mulighed for underskudsmodregning og harmonisering af aktieindkomstbeskatning så skattesatsen er på niveau med vores nabolande
  • Større inddragelse af totalomkostningsprincipper og funktionsudbud i forbindelse med offentlige indkøb, samt udbredelse af principperne bag værdibaseret sundhed
  • Udarbejdelse af en eksportstrategi for life science erhvervene

Læs også debatindlæggene:

Danmark skal være et væksthus
EMA vil gavne hele Danmark
Forskningsfradrag kan gavne danske patienter
Jorden skal gødes
Velfærdsteknologi udnyttes ikke godt nok

Dansk Erhvervs Life Science anbefalinger

pdf

Download

De danske sundhedserhverv - en afgørende værdiskaber

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Kontaktperson hos Dansk Erhverv

Oplevelse & Velfærd

Morten Engsbye

Chefkonsulent