Indhold

Analyser om velfærd og samfund Kontakt os Agendaer Nyhedsbrev

Dansk Erhverv Velfærd og samfund samler virksomheder, selvejende, organisationer og brancheforeninger indenfor

  • Ældreområdet
  • Det specialiserede socialområde og handicapområdet
  • Specialundervisning og sociale beskæftigelsesindsatser
  • Børneområdet
  • Folkeoplysning
  • Det almene boligområde
  • Civilsamfundet

Vi arbejder politisk for at styrke de ikke-offentlige aktørers rammevilkår og samarbejde med det offentlige, vi driver udvalg, konferencer og netværk, sekretariatsbetjener brancheforeninger, rådgiver og vejleder ligesom vi er talerør for vores medlemmer både overfor medier og myndigheder.  

Vi mener, at Danmark skal have verdens bedste velfærdssamfund.

Vi tror på, at udviklingen af velfærden sker i samarbejde mellem det offentlige og det private, selvejende og civilsamfundet med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og med fokus på kvalitet og retssikkerhed.

Vi vil være medlemmernes foretrukne sparringspartner i forhold til rammebetingelser og ny regulering ligesom vi vil være et samlingspunkt for medlemmerne i forhold til faglig inspiration og netværksskabelse.

På agendaen lige nu