; ;
Gemt

Skal du til at registrere under REACH?

Deadline nærmer sig for REACH-registrering. Hvis du som producent eller importør har præregistreret kemiske stoffer i mængder over 1 ton pr. år, så har du pligt til at færdiggøre den endelige registrering senest den 31. maj 2018.

Nyhed

REACH-registrering kan være en langvarig proces, og der er flere ting, som du skal være opmærksom på. Miljøstyrelsen har derfor interviewet forskellige virksomheder og udarbejdet cases, hvor de fortæller om deres erfaringer med registrering.

Tjek de nye sider og bliv inspireret af, hvordan andre virksomheder har grebet det an.

Læs blandt andet deres tips til brug af ekstern konsulent, samarbejder med andre virksomheder og faldgruber, når man importerer varer, som ikke er oplagte kemiske produkter.

Andreas Jennow – Du er ikke alene om REACH-registreringen

pdf

Download

Brenntag Nordic – REACH-processen kræver tid og omhu

pdf

Download

KALK – REACH-konsulent sparer interne ressourcer

pdf

Download

Zebra – REACH gælder også ”uskyldige” importvarer

pdf

Download

Som medlem af Dansk Erhverv kan du søge rådgivning og hjælp til din REACH-registrering. Kontakt miljøpolitisk chef, Jakob Lamm Zeuthen.

Læs også mere på Registrer Kemien.