Gemt

Ny arbejdsgang ved ansøgning om refusion fra DA Barsel

Administrationen af DA Barsel overgår fra årsskiftet fra ATP til DA. Det medfører bl.a. en nemmere arbejdsgang ved ansøgning om refusion. For at lette overgangen, er det vigtigt, at alle ansøgninger til DA Barsel om refusion for 2018, hvor der er ansøgt om barselsdagpenge hos NemRefusion, er afsluttet inden den 23. januar 2019.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 20. DECEMBER 2018

Administrationen af DA Barsel overgår fra årsskiftet fra ATP til DA. Det medfører en række forbedringer i ordningen. Er din virksomhed tilknyttet DA Barsel, skal I være opmærksomme på følgende i forbindelse med overgangen:

  • Refusioner for 2018 fra DA Barsel, hvor I har ansøgt om barselsdagpenge hos NemRefusion inden 1. januar 2019, skal ansøges via den nuværende selvbetjening senest den 23. januar 2019. Derefter vil ”gamle” sager skulle behandles manuelt.
  • Refusioner ansøgt fra 1. januar 2019 og fremover vil automatisk blive udbetalt på baggrund af jeres anmodning om barselsdagpenge via NemRefusion. DA Barsel får direkte besked fra Udbetaling Danmark. I skal således ikke længere søge om refusion hos DA Barsel. Refusionen bliver udbetalt til jeres NemKonto efter afslutningen af hvert kvartal.
  • Hvis I anvender selvbetjening på DA Barsel til at indberette i dag, vil I som udgangspunkt modtage fremtidige indberetningsanmodninger på e-mail i stedet for fysisk post. I den nye selvbetjening er det muligt at betale online via betalingskort eller MobilePay.
  • Hvis I indberetter og betaler via lønservicebureau, så er der ingen ændring i forhold til i dag.
  • DA Barsel holder lukket torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar 2019 i forbindelse med overgangen til nyt system og ny hjemmeside.
  • Fra mandag den 4. februar 2019 kan DA Barsel kontaktes på nyt telefonnummer: 33 38 94 00.

Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs Hotline, tlf. 33 74 64 00.

Kontakt os