Gemt

RUT-registeret: Udenlandske virksomheder risikerer tvangsbøder fra 1. juli

Fra den 1. juli 2018 kan Arbejdstilsynet udstede daglige tvangsbøder til udenlandske virksomheder, der ikke anmelder sig i RUT-registeret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Det følger af en ny lov, som Folketinget vedtog den 24. maj.

Nyhed

RUT-registeret
Udenlandske virksomheder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, skal anmeldes til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). RUT bliver bl.a. anvendt af Arbejdstilsynet og SKAT til at føre til tilsyn med, om udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, betaler skat og overholder arbejdsmiljølovgivningen i Danmark.

Der findes både på Arbejdstilsynets og på Erhvervsstyrelsens hjemmeside vejledning om, hvornår og hvordan der skal ske anmeldelse i RUT.

Baggrunden for de nye regler
Arbejdstilsynet fører tilsyn med anmeldelsespligten til RUT. I dag sanktioneres manglende overholdelse af anmeldelsespligten til RUT ved, at den udenlandske virksomhed straffes med bøde. Der har indtil nu ikke været mulighed for at tvinge en udenlandsk virksomhed til at anmelde sig til RUT, hvis virksomheden, efter at have modtaget en bøde, fortsat ikke anmelder sig til RUT. En virksomhed, der ikke ønsker at være anmeldt i RUT, har derfor kunnet spekulere i at betale bøden og fortsat undlade at anmelde sig, uden at Arbejdstilsynet i dag har mulighed for at gøre yderligere.

Formålet med de nye regler er at give Arbejdstilsynet mulighed for at gribe hårdere ind – om nødvendigt med tvangsbøder – over for udenlandske virksomheder, som bevidst og vedvarende undlader at anmeldelse sig til RUT.

Nye sanktionsmuligheder
Der bliver indført nye og skærpede sanktioner over for udenlandske virksomheder, der ikke anmelder sig i RUT-registeret.

Arbejdstilsynet får fra 1. juli 2018 mulighed for at påbyde, at en udenlandsk virksomhed straks skal anmelde sig i RUT-registeret (strakspåbud), hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at virksomheden ikke har overholdt anmeldelsespligten. Hvis virksomheden fortsat ikke anmelder sig i RUT, kan virksomheden få daglige tvangsbøder, indtil anmeldelsen sker. Bøden er på minimum 1.500 kr. dagligt.

Hvornår vil der blive givet tvangsbøder?
Tvangsbøder vil ifølge lovforslaget kun blive anvendt af Arbejdstilsynet i de situationer, hvor en udenlandsk virksomhed bevidst og vedvarende undlader at overholde anmeldelsespligten til RUT. Tvangsbøder er tiltænkt virksomheder, der trods påbud fra Arbejdstilsynet om, at anmeldelse skal ske, alligevel undlader at foretage anmeldelse til RUT.

Videregivelse af oplysninger fra RUT
De nye regler betyder også, at Arbejdstilsynet vil registrere oplysninger om virksomheder, der har modtaget påbud om anmeldelse i RUT eller er blevet pålagt tvangsbøder. Arbejdstilsynet kan videregive disse oplysninger til andre myndigheder og til arbejdsmarkedets parter. Arbejdstilsynet kan dog kun videregive oplysninger om arbejdsstedet samt det tidspunkt, hvor tilsynet er foregået. Yderligere oplysninger, herunder virksomhedens navn og ansatte samt oplysninger om enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, vil Arbejdstilsynet ikke kunne videregive.

Resultat af en politisk aftale
De nye regler – muligheden for at Arbejdstilsynet kan udstede strakspåbud til en udenlandsk virksomhed om at foretage anmeldelse i RUT og efterfølgende pålægge daglige tvangsbøder, hvis virksomheden fortsat ikke anmelder sig i RUT – er en del af finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I aftalen blev det besluttet at fortsætte og styrke myndighedernes indsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked.

Læs loven på Folketingets hjemmeside.

Kontakt os