Gemt

Anbefalinger til transportsektoren

02. april 2020

Dansk Erhverv har sammen med 3F og de andre transportorganisationer lavet anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods, både til vognmænd, varemodtagere og chauffører.

Ligeledes har organisationerne lavet en liste over anbefalinger til lagre og terminaler mht. ansvarlig adfærd og rammer på lagre og terminaler.

Anbefalingerne er rettet både til medarbejdere og arbejdsgivere. Det er vognmænd og chaufførers job at komme omkring til mange afsendere og modtagere. Samtidig er lagre og terminaler præget af stor bevægelighed og mange eksterne ved døre og porte.

Det er derfor nødvendigt med gode rutiner og rammer for god adfærd. Du finder anbefalingerne: Arbejde på lagre og terminaler.

Anbefalingerne supplerer de tidligere udsendte anbefalinger til afsendere, modtagere, vognmænd og chauffører som du finder her: Anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods

Vi henviser særligt til den vigtigste anbefaling til alle: ”Brug din sunde fornuft, og pas på dig selv og andre personer.”

Kontakt os

Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil