; ;
Gemt

Brian Mikkelsen: Behov for forbedringer og forlængelser af hjælpepakker

09. april 2020

Dansk Erhverv kvitterer for, at regeringen nu indkalder Folketingets partier til forhandlinger om forbedringer af hjælpepakkerne. På baggrund af corona-krisens varighed foreslår Dansk Erhverv en række forlængelser og forbedringer af de eksisterende hjælpepakker.

Oven på de nødvendige og hastigt vedtagne hjælpepakker har regeringen netop indkaldt til politiske forhandlinger, så uhensigtsmæssigheder kan justeres og forbedringer komme med.

”Erhvervslivet bløder, forbruget er gået i stå og skal vi have sunde virksomheder på den anden side, så skal der fortsat handles. Regeringen og Folketinget har fra første dag ageret, og i Dansk Erhverv er vi glade for, at der nu inviteres til forhandlinger om forbedringer. Krisen ser desværre ud til at blive lang, og der er derfor behov for at forlænge og forbedre hjælpepakkerne. Politikerne bør nu bruge lejligheden til at løse en række problematikker. Helt overordnet mener Dansk Erhverv, at pakkerne skal hjælpe flere af de nødlidende virksomheder. Ordningerne skal forlænges og samtidig er det nødvendigt at hjælpe de selvstændige, iværksætterne og ejerlederne endnu mere,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv klar med forslag
Dansk Erhverv har udarbejdet en samling af forslag til justeringer og forbedringer af de eksisterende hjælpepakker. Der er tale om justeringer, som dækker flere af hjælpepakkerne.

”Det var et stort behov for at handle hurtigt, da corona-virussen mere eller mindre har lukket landet ned. Vi har i Dansk Erhverv samlet en række forslag til forbedringer, som vi anbefaler, at politikerne nu tager stilling til, når de sidder ved forhandlingsbordet,” siger Brian Mikkelsen.

Han understreger, at Dansk Erhverv samtidig er ved at se på en ændring i bekendtgørelsen vedrørende faste omkostninger, der blev præsenteret i går. Den ændring kan muligvis have en række uhensigtsmæssige konsekvenser, som Dansk Erhverv nu er ved at undersøge nærmere og er i dialog med myndighederne omkring.

Forslag til forbedringer af hjælpepakker

pdf

Download

Dansk Erhvervs forslag til justeringer

Dansk Erhverv foreslår blandt andet:

  • At alle hjælpepakkerne bør forlænges frem til 31.8.2020 med mulighed for yderligere forlængelse.
  • At nedgangen i omsætning for at kvalificere sig til støtte til faste omkostninger bør sænkes til 30 pct. I dag er grænsen 40 pct.
  • At der indføres en lineær kompensation frem for den nuværende trappemodel. Dansk Erhverv anbefaler en lineær model, begyndende fra 30 pct. omsætningsnedgang. Det betyder, at man får 20 pct. kompensation ved et fald i omsætning mellem 30-40 pct., 30 pct. kompensation ved et fald mellem 40-50 pct. og så fremdeles. Modellen har den store fordel, at der ikke er noget negativt incitament, som i den nuværende model, til f.eks. at vente med at genåbne butikker mm., eller at undlade at føre kampagner, annoncere mm. Virksomhederne får dermed et sundt økonomisk incitament til at bidrage til genstarten af Danmark. Samtidig kan den periode der søges for, gøres fleksibel, så der kan søges ”op til” tre måneder. På den måde får virksomhederne også mulighed for at træde ud af ordningen før tid – og dermed klare sig selv.
  • At der ændres på, at man skal søge støtte på hele CVR-nummeret, selv om dele af virksomheden er lukket ved påbud. Derfor vil man aldrig kunne opnå 100 pct. kompensation af de enheder, man har lukket ved påbud, når der stadig er aktivitet og omsætning under CVR-nummeret som hele – også selvom aktiviteten er minimal. Dette er ikke rimeligt. Der bør derfor ydes kompensation på 100 pct. for de dele af ens virksomhed, der er lukket. CVR-problematikken er især en udfordring for butiks-, restaurant-, og hotelkæder.
  • At ekstraordinære afskrivninger på varelagre, der skyldes corona-krisen, bør dækkes på lige fod med faste udgifter. Ordningen bør dække virksomheder med en stor lagerbeholdning, der hurtigt mister værdi som f.eks. tøjkollektioner og fødevarevirksomheder, der sælger til restauranter og hoteller. Afskrivning på varelagre bør derfor indgå som en fast udgift. Varelager-problematikken er især en udfordring for tøjbranchen og foodservice-branchen.
  • At man hæver loftet for den kontante kompensation, så den stiger markant fra de 60 millioner kroner. En række virksomheder vil nå at ramme loftet på 60 millioner kroner i samlet støtte til faste udgifter, når lukningen bliver langvarig, hvor loftet bør hæves. Det vil også hjælpe med at holde hånden under meget store arbejdspladser, hvor de faste udgifter også er markant højere end andre steder i erhvervslivet.

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef