28. august 2020

Antallet af kulturmedlemmer vokser stærkt i Dansk Erhverv. Blandt andet derfor har Dansk Erhverv inviteret en kreds af nøgleaktører på kulturområdet til et netværksmøde, med ønsket om at skabe et stærkere samarbejde i kulturlivet og at skabe relationer på tværs af brancher.


Den 2. september tages det første skridt på vejen til etableringen af et Kulturnetværk i Dansk Erhverv på initiativ af adm. direktør Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv har længe arbejdet i krydsfeltet mellem erhverv og kultur. Hvert år afholder Dansk Erhverv blandt andet konferencen "Vækst med Kultur" i samarbejde med Christian Have. 

Læs mere om konferencen her: Vækst med Kultur.

Målet med Kulturnetværket er at styrke samarbejdet i kulturlivet, med erfaringsudveksling og videndeling som centrale elementer.

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil