Gemt

Udspil om tidlig tilbagetrækning bekymrer erhvervslivet

21. august 2020

 

Dansk Erhverv er bekymrede i forhold til udsigten til, at virksomheder mister vigtig arbejdskraft. Finansieringen af regeringens forslag om ret til tidlig pension er også yderst problematisk, lyder det fra Brian Mikkelsen.

 

Mange havde ventet længe på regeringen udspil til en model for ret til tidligere pension. Også kendt som Arne-reformen. Tirsdag blev den så endelig præsenteret, men set med erhvervslivets øjne er det ikke et godt forslag, der nu ligger på bordet.

”Helt grundlæggende er det bekymrende, at der fra politisk hold lægges op til, at danske virksomheder får ringere adgang til dygtig og rutineret arbejdskraft. Det er sådan, at reformen i sin grundform vil trække sunde og raske mennesker ud af arbejdsmarkedet, og det er selvfølgelig et problem. Hvis det ender med en politisk aftale om reformen, så er det vigtigt, at der modsvarende kommer initiativer, som hæver arbejdsudbuddet tilsvarende. I forståelsespapiret, som regeringen lavede efter valget sammen med EL, SF og R, står der, at når der laves initiativer, som nedsætter arbejdsudbuddet, så skal de modsvares af andre, som hæver udbuddet tilsvarende. Så er der god grund til at have en rimelig forventning om, at det sker her,” siger Brian Mikkelsen.

Forkert finansiering
Ser man på, hvor pengene til reformen skal komme fra, så er der gode grunde til at gentænke den del af udspillet. Dansk Erhverv vil også spille ind til de politiske forhandlinger med henblik på at få sikret ændringer her.

”I sit udgangspunkt havde vi gerne været en sådan reform foruden, men skal der laves en sådan, så er det forkert, at erhvervslivet står for skud, sådan som det er tilfældet. Tager vi for eksempel forslaget om at hæve aktieindkomstskatten fra 42 procent til 45 procent, så vil det ramme investeringer i særligt de små og mellemstore virksomheder. De vil få sværere ved at tiltrække kapital, vokse og skabe nye arbejdspladser. Og det kan aldrig være i Danmarks interesse,” siger Brian Mikkelsen.

Øget mangel på faglært arbejdskraft
Før corona satte ind, stod Danmark over for udsigten til en mangel på op mod 70.000 faglærte i 2025.

”Her er det vigtigt at minde om, at selv om coronakrisen her og nu har skabt et dyk på arbejdsmarkedet, så består udfordringen med mangel på faglært arbejdskraft på mange områder. Det er for eksempel i ældreplejen, indenfor transportområdet og hos bagerierne, som potentielt står over for større rekrutteringsudfordringer, hvis forslaget om tidlig pension går igennem, som det står nu,” siger Brian Mikkelsen.

Arbejder for forbedringer
Øvelsen for Dansk Erhverv går nu på at få sikret, at en aftale om tidlig pension, hvis en sådan indgås, lander på den mest hensigtsmæssige måde.

”Højere skatter og lavere arbejdsudbud er altid en dårlig idé, men i disse coronakrisetider, hvor usikkerheden er enorm, er idéen særdeles uhensigtsmæssig. Der er ingen tvivl om, at regeringer rundt om i verden over en bred kam vil arbejde for at sikre deres virksomheder gode vækstvilkår i disse coronatider. Der er alle gode grunde til at gå den samme vej i Danmark også,” siger Brian Mikkelsen.

Læs mere om regeringens udspil ”Ny ret til tidlig pension”.

Kontakt os