Gemt

Ny smiley-ordning: mere enkel men også mere grovkornet

03. november 2020

Fødevareminister Mogens Jensen har sammen med en enig fødevareforligskreds besluttet at forenkle Fødevarestyrelsens smileyordning. Den nye ordning ventes at blive en realitet i slutningen af 2021.

Arbejdet med at implementere de nye justeringer går i gang med det samme og forventes at træde i kraft i slutningen af 2021 eller i begyndelsen af 2022.

En af de helt store ændringer bliver, at der fremover kun vil være tre smileys: En glad, en mellemfornøjet og en sur. Smileyen med det lille afmålte smil udgår.

Dansk Erhverv ville gerne have beholdt de fire smiley-ansigter, fordi der vil forsvinde nogle nuancer, når det nye system fremover kun vil have tre smileyer i stedet for de fem i dag (de fire smileyer samt elite-smileyen).

Dvs. at små og store overtrædelser vil fremstå på samme måde, hvilket kan tolkes som om, at regelefterlevelsen, og i værste fald også fødevaresikkerheden, er blevet dårligere i Danmark. Det vil  også kunne have en negativ effekt på fødevareeksporten, som i høj grad nyder godt af en høj fødevaresikkerhed i Danmark, herunder at Danmark i udlandet har ry for at have styr på fødevaresikkerheden.

Ny skala
Det glade smil vil, i lighed med den nuværende skala, gives når en virksomhed ingen anmærkninger har fået ved et tilsyn. Som før vil kategorien også inkludere kontrolbesøg, hvor der er konstateret et bagatelagtigt forhold.

Kategorien med den lige mund gives fremadrettet for forhold, der enten udløser en indskærpelse eller et påbud, forbud eller tvangsbøde. Samlet set er der tale om forhold, hvor det er vigtigt, at virksomheden forbedrer sig eller foretager ændringer i deres praksis.

Kategorien med den sure mund gives som hidtil for forhold, der udløser en administrativ bøde eller en politianmeldelse.

Bredt forlig
Det er en enig fødevareforligskreds bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance som står bag smileyordningens ansigtsløft.

Inddragelse af salg via sociale medier mv.
Det er vigtigt, at ordningen er relevant og giver mening – og følger med tiden.

Fremover vil smiley-ordningen også komme til at omfatte salg af fødevarer til forbrugere via fx Facebook, Instagram, samt take away-tjenester på nettet, hvilket er positivt og giver mening i forhold til nye forbrugsmønstre.

Farvel til de gulnede papirrapporter i vinduet
De velkendte gulnede kontrolrapporter i vinduerne ved forretningers indgangsdøre vil blive erstattet af et klistermærke med den aktuelle smiley på størrelse med et postkort.

Klistermærket skal fortsat hænge ved indgangen, og de detaljerede kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsens besøg skal fortsat kunne findes på virksomhedernes hjemmesider og på findsmiley.dk.

Elite-smileyen udfases
Elite-smileyen vil forsvinde, da der i dag kan gå meget lang tid mellem kontrolbesøgene pga. mere risikobaserede kontrolfrekvenser. Det kan derfor tage flere år at få fire meget glade kontroltjek, som det kræves for at få en elite-smiley – det giver i dag konkurrenceforvridning mellem fx nystartede virksomheder og veletablerede virksomheder. Derfor udfases elite-smileyen.

Træder først i kraft om godt et år
Detaljerne i den kommende nye smiley-ordning er ikke på plads. Så tag fat i os, hvis I har kommentarer eller bemærkninger til det fremadrettede arbejde, når detaljerne skal fastlægges og ordningen skal indfases.

Læs Dansk Erhvervs kommentarer til offentliggørelsen af den nye smileyordning den 27. oktober 2020: Tidssvarende opdatering af smiley-ordningen

Uddybende information om den reviderede smiley-ordning

pdf

Download

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil
Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer