Gemt

Peberspray bliver forbudt – igen

30. oktober 2020

Justitsministeren har besluttet, at peberspray igen skal forbydes, da den anvendes som våben af et for stort antal kriminelle mod almindelige borgere.

De hidtidige erfaringer viser, at peberspray anvendes i højere grad af kriminelle - og kun sjældent som selvforsvar mod røveri og overfald. Justitsministeren vil derfor – igen - gøre det forbudt for alle andre end særligt udsatte personer at købe og anvende peberspray. Justitsministeren håber, at denne lovændring kan træde i kraft i begyndelsen af 2021.

Det har siden 1. januar 2019 været lovligt for personer over 18 år at være i besiddelse af peberspray i eget hjem, jf. Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (delvis lovliggørelse af peberspray) § 2 h. Derudover kan særligt udsatte personer med et særligt beskyttelsesbehov få tilladelse af politiet til at besidde eller bære peberspray på offentlige steder. Overtrædelse heraf straffes med bøde på 3.000 kr. Baggrunden for lovliggørelsen af pebersprayen var et ønske om at styrke trygheden hos borgerne i deres eget hjem.

Dansk Erhverv har tidligere ved et høringssvar før lovliggørelsen af pebersprayen advaret mod denne lovliggørelse. En peberspray er et våben og kan både anvendes til forsvar såvel som angreb. Dansk Erhverv mente, at flere våben i omløb øger usikkerheden og utrygheden i detailhandlen. Lovliggørelsen af pebersprayen, med formålet om at skabe tryghed hos borgerne i eget hjem, står ikke højere end risikoen for, at pebersprayen anvendes til kriminelle handlinger. Advarslen blev derfor begrundet i netop frygten for at risikere at bevæbne kriminelle med større risiko og utryghed for de ansatte i butikker.

I 2018 var der i alt 893 fældende afgørelser, hvor pebersprayen var i spil, hvorimod der i 2019 i alt var 1.660 fældende afgørelser. Der er således sket en næsten fordobling fra 2018 til 2019, efter ordningen trådte i kraft. Justitsminister Nick Hækkerup har derfor besluttet, at peberspray kun skal være tilladt for særligt udsatte og med en tilladelse fra politiet. Justitsministeren mener, at pebersprayen anvendes som våben af et alt for stort antal kriminelle mod helt almindelige borgere, hvor den kun i ét tilfælde er brugt, som den var tiltænkt. Pebersprayen ender altså hos de kriminelle og ikke hos ofrene, hvilket Dansk Erhverv også antog ville ske i det tidligere høringssvar. Dette var også grunden til, at Dansk Erhverv i første omgang var stærkt imod lovforslaget.

Vi er derfor meget tilfredse med, at peberspray igen bliver ulovligt.

Kontakt os