; ;
Gemt

Vi kan leve af sundhed i Danmark

Regeringen har i dag fremlagt en strategi for dansk life science. Med 38 initiativer fordelt på syv temaer er formålet at give life science-virksomhederne optimale rammevilkår i den internationale konkurrence.

Nyhed

Vi kan leve af sundhed i Danmark

Ambitiøs og handlekraftig life science-strategi

”Vi kan leve af sundhed i Danmark. Det er life science-branchen et bevis for. Med regeringens strategi får branchen et kraftigt skub i den rigtige retning, så vi også i fremtiden kan nyde godt af life science-virksomhedernes samfundsbidrag – men også i forhold til en forbedret patientbehandling. Den nye strategi er en vigtig mursten i fundamentet, der skal sikre, at vi også i fremtiden har en life science-branche i verdensklasse,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Vi kan leve af sundhed

Life science branchen er I dag en regulær vækstmotor for Danmark, og i 2020 eksporterede danske life science-virksomheder for hele 151 mia. kr., svarende til 22 pct. af den danske vareeksport. Og der er potentiale til meget mere.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at vi i et højvækstscenarie samlet kan hæve eksporten med hele 613 mia. kr. frem til 2030. Life science strategien skal løbe fra 2021-23.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at vi i et højvækstscenarie samlet kan hæve eksporten med hele 613 mia. kr. frem til 2030.

”Det danske hjemmemarked spiller en helt afgørende rolle, når danske virksomheder skal ud på eksportmarkedet. Man kan ikke sige dansk life science uden også at nævne kronisk behandling, og jeg er glad for, at regeringen bl.a. har lyttet til vores ønske om øget fokus på området, idet der bliver lavet en task-force målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed. Det er den helt rigtige medicin at give, for hvis vi i Danmark kan blive verdensmestre i at behandle kronisk syge patienter, vil det ikke alene gavne den enkelte, men også virksomhederne, der får et suverænt springbræt til eksportmarkederne, ligesom det også er overordentligt positivt, at der er fokus på innovative indkøb og afregningsmodeller i forbindelse med offentlige indkøb af life science-produkter” ” siger Brian Mikkelsen og understreger værdien af et styrket internationalt samarbejde.

Angående eksportmarkederne er der også et massivt fokus på internationalisering.

”Forudsætningen for den fremtidige vækst er naturligvis eksportmarkederne. Der afsættes betydelige beløb i strategien til en markant oprustning ift. myndighedssamarbejde og sundhedsdiplomati. Det er rigtig godt, og jeg er overbevist om, at det styrkede internationale samarbejde vil være med til at åbne mange døre og markeder til gavn for danske virksomheder,” siger Brian Mikkelsen.

"Det er godt for hele samfundet og for patienterne. For vi kan nemlig leve af sundhed i Danmark"

Saltvandsindsprøjtning til den kliniske forskning - og nyt vigtigt råd på vej
Den kliniske forskning i Danmark er en regulær magnet for udenlandske investeringer. Det giver luft i sundhedsbudgetterne, patienterne adgang til de nyeste produkter og investeringer ind i landet.

”Det er særdeles positivt, at strategien indeholder mange gode initiativer målrettet klinisk forskning, herunder en fortsættelse af Trial Nation og en indsats med at forkorte sagsbehandlingstiderne,” siger Brian Mikkelsen og understreger, at han ser frem tid det videre samarbejde i forbindelse med etableringen af et nationalt Life Science Råd.

”Det nye råd kan styrke dialogen om rammevilkår for branchen, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen. Rådet er således et stærkt signal fra regeringens side, for det er vigtigt, at vi hele tiden sigter efter, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det er godt for hele samfundet og for patienterne. For vi kan nemlig leve af sundhed i Danmark,” siger Brian Mikkelsen.

”I Dansk Erhverv er vi også super begejstrede for de mange initiativer vedrørende sundhedsdata, idet vi har alle forudsætninger for at anvende data bedre til gavn for patienter og nye behandlingsmetoder” siger Brian Mikkelsen.

Stærkt grønt fokus
Dansk Erhverv kvitterer desuden for det store fokus på bio solutions i regeringens life science-strategi.

”Bioteknologiske løsninger inden for bl.a. klima, miljø, landbrug, fødevarer og materialer – eller blot bio solutions – rummer et stort eksportpotentiale og muligheder for nye arbejdspladser i Danmark, samtidig med at sektoren kan bidrage til den grønne omstilling i Danmark og globalt. Med stærke forskningsmiljøer, førende virksomheder og innovative startups er Danmark unikt positioneret på området, men der er behov for bedre rammevilkår både i Danmark og i EU, hvis sektoren for alvor skal indfri sit potentiale. Gennem den nystiftede Alliance for Bio Solutions ser Dansk Erhverv frem til at samarbejde med regeringen og sektoren om at sikre, at bio solutions bliver et nyt dansk væksteventyr.” siger Brian Mikkelsen

En fantastisk strategi skal gøres endnu bedre
Der er i strategien afsat en forhandlingsreserve på 10 mio. kr. idet strategien skal vedtages aftaleparterne bag eksportpakken fra december 2020. I den sammenhæng håber Dansk Erhverv, at strategien kan få endnu mere dybde på centrale områder.

”Hjemmemarkedet fungerer som et udstillingsvindue for vores gode løsninger. Derfor mener vi, at det er på tide med en modernisering af systemet for medicinstilskud, hvor vi meget gerne ser på mulighederne for nye aftaletyper mellem lægemiddelvirksomheder og Medicinstilskudsnævnet. Det vil være en ubetinget gevinst for patienterne, der vil få adgang til flere innovative behandlinger”

”Samtidig mener jeg, at man med fordel kan se nærmere på rammerne for start-ups inden for life science området. Vi har jo længe argumenteret for en fuld afskaffelse af fantomskatten, hvor iværksættere beskattes af fremtidig indtægt ved frasalg, som de ikke er sikre på at få. I vores optik er det ikke et tiltag, der vil gøre stort indhug i forhandlingsreserven, men det vil derimod være en helt central håndsrækning til vores biotek-branche.” slutter Brian Mikkelsen. 

Regeringens life science-strategi

Se hele regeringens nye life science-strategi her (åbner i nyt vindue).

Kontakt

Pressehenvendelser vedr. life science-strategien