Gemt

Inklusion af LGBTI+ personer i din virksomhed

Dansk Erhverv arbejder for, at Danmark skal blive verdens bedste land at drive virksomhed i. En forudsætning for denne vision er et erhvervsliv, der imødekommer forskelligheder og fremmer inklusion af og åbenhed, herunder også overfor LGBTI+ personer på det danske arbejdsmarked.

Nyhed

Medarbejderne er det vigtigste aktiv for en virksomhed. Danske virksomheder skal derfor arbejde for at sikre et arbejdsklima, der giver plads til forskelligheder, og hvor alle medarbejdere kan trives og føle sig respekteret, uanset deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Det skaber den største værdi for medarbejderne, for arbejdsklimaet og i sidste ende virksomheden.

Det er arbejdsgivers pligt og ansvar at sikre alle ansatte mod chikane. Herunder at arbejde på at understøtte et arbejdsklima, hvor medarbejdere trygt kan gå på arbejde uden at opleve usaglig forskelsbehandling, mobning og krænkende adfærd.

Alle medarbejdere skal kunne være sig selv, når de går på arbejde – og ingen skal føle at de ikke kan være åbne om deres LGBTI+ identitet. Alle ledere og medarbejdere i de danske virksomheder – store som små – kan være med til at skabe mere åbenhed, gensidig anerkendelse og plads til forskellighed på de danske arbejdspladser. Som et led i at understøtte et inkluderende arbejdsklima for LGBTI+ personer på det danske arbejdsmarked har vi i Dansk Erhverv været partner i partnerskabet ’Mere arbejdsplads’.

Partnerskabet er stiftet af Ligestillingsministeriet – med deltagelse af organisationer på arbejdsmarkedet, offentlige institutioner, virksomheder og LGBTI+ interesseorganisationer m.fl. Partnerskabet stiller materiale og viden til rådighed om, hvordan man understøtter et åbent og mangfoldigt fællesskab på arbejdspladsen.

merearbejdsplads.dk kan du fx finde inspiration og værktøjer til at igangsætte konkrete initiativer og udbrede viden, der kan være med til at skabe et mere inkluderende arbejdsklima for LGBTI+ personer i din virksomhed.

Find blandt andet:

  • Inspiration til, hvordan I kan skabe et mere inkluderende arbejdsklima for LGBTI+ personer på din arbejdsplads
  • Fakta og tal på området
  • Begrebsafklaring
  • Viden og undersøgelser om LGBTI+ personers trivsel i samfundet og på det danske arbejdsmarked

På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du også finde:

LGBTI-betegnelsen kommer af engelsk (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender og Intersex) og dækker på dansk over lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede. Det er en samlebetegnelse, der bruges både i EU- og FN-sammenhæng. +’et står b.la. for alle andre seksuelle orienteringer og kønsidentiteter som ikke er heteroseksuelle. LGBTI+ er med andre ord en betegnelse for alle personer med identiteter, der bryder med normerne for køn og seksualitet

15. december 2021

Medarbejderne er det vigtigste aktiv for en virksomhed. Danske virksomheder skal derfor arbejde for at sikre et arbejdsklima, der giver plads til forskelligheder, og hvor alle medarbejdere kan trives og føle sig respekteret, uanset deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Det skaber den største værdi for medarbejderne, for arbejdsklimaet og i sidste ende virksomheden.

Det er arbejdsgivers pligt og ansvar at sikre alle ansatte mod chikane. Herunder at arbejde på at understøtte et arbejdsklima, hvor medarbejdere trygt kan gå på arbejde uden at opleve usaglig forskelsbehandling, mobning og krænkende adfærd.

Alle medarbejdere skal kunne være sig selv, når de går på arbejde – og ingen skal føle at de ikke kan være åbne om deres LGBTI+ identitet. Alle ledere og medarbejdere i de danske virksomheder – store som små – kan være med til at skabe mere åbenhed, gensidig anerkendelse og plads til forskellighed på de danske arbejdspladser. Som et led i at understøtte et inkluderende arbejdsklima for LGBTI+ personer på det danske arbejdsmarked har vi i Dansk Erhverv været partner i partnerskabet ’Mere arbejdsplads’.

Partnerskabet er stiftet af Ligestillingsministeriet – med deltagelse af organisationer på arbejdsmarkedet, offentlige institutioner, virksomheder og LGBTI+ interesseorganisationer m.fl. Partnerskabet stiller materiale og viden til rådighed om, hvordan man understøtter et åbent og mangfoldigt fællesskab på arbejdspladsen.

merearbejdsplads.dk kan du fx finde inspiration og værktøjer til at igangsætte konkrete initiativer og udbrede viden, der kan være med til at skabe et mere inkluderende arbejdsklima for LGBTI+ personer i din virksomhed.

Find blandt andet:

  • Inspiration til, hvordan I kan skabe et mere inkluderende arbejdsklima for LGBTI+ personer på din arbejdsplads
  • Fakta og tal på området
  • Begrebsafklaring
  • Viden og undersøgelser om LGBTI+ personers trivsel i samfundet og på det danske arbejdsmarked

På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du også finde:

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Johannes Orheim

CSR -konsulent