Gemt

Hvordan genåbner vi Danmark?

24. februar 2021

I Dansk Erhverv mener vi, det er tid til at genåbne Danmark. Vi foreslår blandt andet, at udvalgsvarehandlen og de liberale erhverv genåbner den 1. marts.

Først på ugen kom regeringens indsatsgruppe for håndtering af COVID-19 og sundhedsmyndighederne med deres indstillinger til genåbningen. Indsatsgruppen indstiller til en vis genåbning pr. 1. marts af dele af udvalgsvarehandlen. De liberale erhverv, storcentre og butikker på over 5.000 kvm. ser dog ikke ud til at være indstillet til genåbning. I dag forventes der en politisk udmelding.

”Meldingerne fra ekspertgruppen er et godt skridt i den rigtige retning. Vi glæder os over, at det bliver muligt at åbne mere. Det er godt, at vi er kommet så langt. Vi håber dog, politikerne kan blive enige om, at også de sidste dele af handlen skal åbne. Denne nedlukning har været meget hård ved de ramte, og der er ingen tvivl om, at der ikke skal være lukket ned én dag mere end højst nødvendigt,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.  

Detailhandlen og de liberale erhverv har gjort en kæmpe indsats for at skabe et ordentligt miljø med afstand, afspritning mv.

Vi mener, at både store og små butikker skal have mulighed for genåbning, så handlen spredes ud og butikkerne får en chance for at drive deres forretning forsvarligt. Det er uhensigtsmæssigt, hvis man splitter handlen op, så nogle butikker og centre – eksempelvis på grund af deres størrelse – ikke kan få lov at genåbne. Større butikker som plantecentre, byggemarkeder mv. kan være med til at sikre større afstand og mere tryghed i handlen. Samtidig skal der laves en plan for, hvordan vi senere kan genåbne oplevelsesindustrien, sport, kultur, restauranter, caféer mv på forsvarlig vis.

Behov for justeringer af kompensationspakkerne
Dansk Erhverv mener, at der er behov for justeringer af kompensationspakkerne og har lavet et katalog med 23 forbedringsforslag. Forslagene vedrører bl.a. højere loft for kompensation, afskrivning af varelagre, løsning på P-nummer-problematikken samt en række branchespecifikke løsningsforslag.

Se Dansk Erhvervs forslag til forbedring af kompensationspakkerne

Kontakt

Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør