; ;
Gemt

Her er dansk oversættelse af FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv

12. juli 2021

I anledningen af 10 året for vedtagelsen af FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv har Global Compact Network Denmark lanceret en dansk oversættelse af retningslinjerne. 


FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv udgør en overordnet ramme for erhvervslivets ansvar for menneskerettigheder. De kan anses for at være et fælles sprog, der danner grundlaget for godt samarbejde indenfor og på tværs af landegrænser. Det er hensigten med den nye danske oversættelse, at den skal klæde endnu flere virksomheder på til mødet med nye og strammere lovkrav.  

Læs evt. mere om evt. kommende lovkrav her: Mulig lov om due diligence i 2021: Hvad er op og ned?

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv indeholder vejledende principper inden for ansvarlig virksomhedsdrift og overholdelse af menneskerettighedsprincipperne. Retningslinjerne, som også omtales som UN Guiding Principles (UNGP), giver den overordnede ramme for virksomheders arbejde med menneskerettigheder herunder hvilke processer, der bør etableres for at undgå og håndtere negative påvirkninger på menneskerettighederne. 

Virksomhederne skal anvende disse processer (kaldet due diligence eller nødvendig omhu) til at identificere, forebygge, afhjælpe og redegøre for aktuelle og potentielle krænkelser og negative påvirkninger afledt af virksomhedens aktiviteter. 

Tilgå den danske oversættelse af retningslinjerne her: FNs-Vejledende-Principper-for-Menneskerettigheder-og-Erhvervsliv.pdf

Relaterede artikler: 
Initiativ om bæredygtig selskabsledelse lader vente på sig
EU vil regulere om ’bæredygtig selskabsledelse’