Gemt

Kom med input til regeringens EU- og Regelforum

07. juli 2021

Efterårets tema i EU- og Regelforum forventes at blive ”kontrol og tilsyn”. Dansk Erhverv modtager meget gerne eksempler fra medlemmer, som oplever bureaukrati, administrative byrder og uensartet praksis i forbindelse med kontrol og tilsyn fra myndighederne.


Hvad og hvorfor?
Kontrol og tilsyn er et område, der fylder meget for mange virksomheder, og det er et relevant og vigtigt tema i forhold til at understøtte bedre regulering.

EU- og Regelforum kan sætte fokus på ”bedste praksis” og komme med anbefalinger, der bidrager til, at viden om gode løsninger spredes både internt i den enkelte myndighed og på tværs af myndighedsområder.

EU- og Regelforum kan også formulere anbefalinger om, hvordan konkrete kontroller kan forbedres, hvordan bestemte vejledninger kan gøres mere forståelse, hvordan digitale løsninger kan gøres mere intuitivt anvendelige for virksomhederne.

Hvad nu?
Medlemmer af Dansk Erhverv opfordres derfor til at sende konkrete forslag som Dansk Erhverv kan bringe med til bordet i efteråret.

  • Er der områder eller temaer som er særlig relevant inden for temaet kontrol og tilsyn?
  • Er der myndigheder, som er særligt dygtige og fremsynede i deres kontrol og tilsyn med virksomheder, og som kan være til inspiration for andre myndigheder?
  • Er der konkrete forslag til ændret eller forbedret kontrol?

Mødet afholdes først til efteråret så input kan indsendes løbende – også gerne hvis man har ”byrder” af anden karakter end lige kontrol- og tilsyn.

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil