Gemt

Dansk Erhverv advarer kraftigt imod dyr tilskudsvej i klimaindsatsen

I forbindelse med Folketingets åbning kommer erhvervsorganisationen nu med en kraftig advarsel til Christiansborg: Den nuværende vej i klimaindsatsen med subsidie- og puljepolitik bliver alt for dyr. Ifølge De Økonomiske Vismænd vil den koste ca. 50 mia. kr. i 2030. Nyt klimaudspil fra Dansk Erhverv foreslår ny og nødvendig retning for den grønne omstilling.

Nyhed
Kontakt
Direktionen

Brian Mikkelsen

Adm. direktør
Medarbejderprofil
Kontakt

TO VEJE I DEN GRØNNE OMSTILLING

Dansk Erhverv sender i dag et nyt klimaudspil på gaden, som rummer 18 konkrete forslag inddelt i tre missioner, der skal sætte fart på den grønne omstilling.

Læs også i Jyllands-Posten: To forskellige veje i klimakampen

De tre missioner er en grøn skattereform, en grøn afbureaukratisering og gode rammebetingelser for at udvikle fremtidens grønne løsninger.  

Sammen med udspillet følger nye beregninger der viser, at en grøn skattereform vil gøre Danmark 5-6 mia. kr. rigere i 2030 og samtidig spare skatteyderne for omkostningen på de 50 mia.kr.

”Vi præsenterer med udspillet en række konkrete og virkningsfulde forslag til at få mere fart på den grønne omstilling – og det med en økonomisk gevinst til følge. Vi ved, at der på begge sider af Folketinget er store grønne ambitioner. Vi kan ikke tro andet, end der kort inde i det nye folketingsår må komme en snarlig politisk løsning. Vi er klar til en CO2-afgift balanceret med selskabsskattelettelser. Hvis vi gør det dyrere at drive virksomhed bremser vi udviklingen og den grønne omstilling i erhvervslivet i stedet for at sætte turbo på den. Derfor er det afgørende, at en CO2-afgift går hånd i hånd med en lempelse af erhvervsbeskatningen,” siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Overordnet foreslår Dansk Erhverv

  • Grøn skattereform, hvor en høj, ensartet CO2-afgift giver incitament til at omstille sig og reducere forureningen, mens en lempelse af erhvervsbeskatningen sikrer det nødvendige råderum hos virksomhederne til at investere i klimaomstillingen.
  • En grøn afbureaukratisering, så regulatoriske benspænd og forældede regelsæt ikke står i vejen for markedsmodne grønne teknologier og løsninger.
  • Gode rammebetingelser for udvikling af fremtidens grønne løsninger, bl.a. med et F&U-fradrag på 130% uden loft, så der er incitament til udvikling af grønne løsninger i stor skala.

Samlet set leverer klimaudspillet på tre helt centrale områder: 1) Klimamålet på 70 pct. nås i 2030, 2) øget økonomisk vækst, 3) besparelse på de offentlige finanser ift. en bureaukratisk tilskudsvej til klimaomstillingen.

Dansk Erhvervs markedsvej til klimaomstillingen er oplagt at følge for de mange lande, der ser til Danmark som klimaforegangsland, men ikke vil gå på bekostning med vækst, arbejdspladser og velfærd.

Det haster med grøn skattereform

Der nærmer sig politiske forhandlinger mellem partierne på Christiansborg på dette område.

Dansk Erhverv mener, at der er behov for at tage nye redskaber i brug, hvis vi skal nå 2030-målene for den grønne omstilling på en omkostningseffektiv måde. Erhvervsorganisationen ønsker en markedsdrevet tilgang til den grønne omstilling anført af en grøn skattereform, hvor man indfører en CO2-afgift og balancerer det med tilsvarende selskabsskattelempelser.

”Det er ingen hemmelighed, at det haster med at få gjort vores samfund klimaneutralt. Derfor mener vi, at der er behov for at gribe til de værktøjer, som for alvor virker. Og det er princippet om, at forureneren betaler. Det er den bedste vej at gå, fordi erhvervslivet vil gå den grønne vej, når det bliver dyrere at være sort. Den nuværende støttevej er for dyr, og jeg må ærlig talt sige, at det går simpelthen for langsomt på Christiansborg med at vælge en billigere og bedre vej, som den vi præsenterer et forslag til her,” siger administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Gakkede regler og dumme puljer

Dansk Erhvervs beregninger viser, at den nuværende tilgang til klimaindsatsen, som især bygger på tilskudsordninger og puljer til allerede markedsmodne teknologier, vil koste de offentlige finanser ca. 50 mia. kr. pr. år i 2030. Penge som for eksempel ville kunne bruges til velfærd.  

”Vi kan se, at der simpelthen er for meget regelbøvl for virksomhederne. En grøn energipulje for boligejere kan blive tømt på en dag, mens der for virksomheder er så mange krav, at kun 29% af midlerne bliver brugt. Det er bare et eksempel. Lad os få en ensartet grøn afgift, som er nem for virksomhederne og borgere at gennemskue, og dermed giver incitament til at investere grønt, fordi de kender omkostningerne. Vi kan få meget velfærd for 50 mia. kr. – det svarer til 12 supersygehuse,” siger Brian Mikkelsen.

Læs hele Dansk Erhvervs udspil ”Verdens bedste til grøn omstilling” herunder. Her finder du også nøgletal for klimaudspillet.

Nøgletal Dansk Erhvervs klimaudspil

pdf

Download

Verdens bedste til grøn omstilling

pdf

Download

Kontakt

Har du spørgsmål til vores klimaudspil?

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil