Gemt

En kraftig appel til Christiansborg

Reformforhandlingerne er i gang på Christiansborg midt i en tid, hvor manglen på arbejdskraft er historisk høj. Derfor sender Dansk Erhverv nu en kraftig appel: Der er brug for en langt mere ambitiøs reformaftale end den, der er på forhandlingsbordet lige nu.

Kontakt
Direktionen

Brian Mikkelsen

Adm. direktør
Medarbejderprofil
Kontakt

KAMPAGNE

Med afsæt i en kronik i Jyllands-Posten sender Dansk Erhverv nu en kraftig appel til Christiansborg:

Der er brug for en langt mere ambitiøs reformaftale end den, der er foreløbigt optræk til på Christiansborg.

Dansk Erhvervs appel kommer på baggrund af regeringens eget reformudspil og at reformforhandlingerne nu er indledt på Christiansborg.

Regeringens udspil ”Danmark kan mere I” leverer flere meget positive forslag, herunder forslaget om et permanent forsknings- og udviklingsfradrag og et vigt fokus i forhold til at tilskynde unge, studerende og ældre til at arbejde.

Men et øget arbejdsudbud på 10.500, som regeringens reformudspil foreslår, modsvarer langt fra de udfordringer, dansk erhvervsliv og arbejdsmarkedet står over for.

Beskæftigelsen, arbejdsudbuddet, antallet af opslåede ledige stillinger og manglen på arbejdskraft er historisk højt. Der er 53.000 ledige stillinger opslået, hvilket er 17.000 flere end den hidtidige rekord.

Læg hertil, at danske virksomheder inden for det seneste halve år nu er oppe på 110.000 forgæves rekrutteringer.

"Forslagene i regeringens udspil er med andre ord langt fra nok, og derfor sender vi nu en kraftig appel til Christiansborg."

Regeringen regner selv med, at manglen på arbejdskraft rammer 18.000 mennesker i år, og at tallet kommer op på 30.000 allerede næste år.

Læs også: Hoteller i opråb til regeringen (berlingske.dk)

”Det er voldsomme tal, men det bliver kun værre. I dag er der ca. 11 personer i arbejdsstyrken pr. dansker over 79 år. I 2040 vil der kun være 6. Manglen på arbejdskraft er en kæmpe produktionsbegrænsning, der kræver politisk handling med virkning både her og nu - og på længere sigt. Regeringens udspil øger blot arbejdsstyrken med 10.500. Det vil formentligt akkurat kun dække konsekvenserne af aftalen om tidlig tilbagetrækning. Forslagene i regeringens udspil er med andre ord langt fra nok, og derfor sender vi nu en kraftig appel til Christiansborg” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Læs også: Danmark lider under mangel på udenlandsk arbejdskraft (berlingske.dk)

”Der mangler flere initiativer, der kan sikre en højere beskæftigelse. For at imødekomme efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft, på tværs af brancher, foreslår vi blandt andet at afskaffe modregning i folkepensionen, sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft og en hævelse topskattegrænsen med 100.000 kroner,” siger Brian Mikkelsen.

 

Dansk Erhvervs anbefalinger til reformforhandlingerne på Christiansborg. 

Læs også: Reformudspil: Stor uddannelsespolitisk sejr

Dansk Erhvervs appel og anbefalinger til Christiansborg aktiveres i den kommende tid med kampagneaktitviteter på tværs af medier.

Her sætter Dansk Erhverv også fokus på regeringens forslag om et permanent forsknings- og udviklingsfradrag (F&U) og forslaget om at øge aktieskatten i Danmark.

F&U: Et af de meget positive forslag i reformudspillet ”Danmark kan mere I” er forslaget om at indføre et permanent forsknings- og udviklingsfradrag på 130 pct.

Et forslag, der vil styrke erhvervslivets rammevilkår. Et forslag, der vil fremme betingelserne for flere sundhedsløsninger. Flere klimaløsninger.

”Det er vores ambition, at danske virksomheder – uanset størrelse - skal have de bedst tænkelige rammevilkår for forske, udvikle og levere endnu flere løsninger. Forskning og løsninger med globalt vingefang."

Men desværre følger med forslaget en intention om at bibeholde et loft over fradraget på 50 mio. kr. Dansk Erhverv mener, at loftet skal fjernes.  

”Det er vores ambition, at danske virksomheder – uanset størrelse - skal have de bedst tænkelige rammevilkår for forske, udvikle og levere endnu flere løsninger. Forskning og løsninger med globalt vingefang. Vi er med på, at et forsknings- og udviklingsfradrag ikke just lyder som en folkesag. Men forskende virksomheder leverer arbejdspladser i hele landet – og til alle faggrupper,” siger Brian Mikkelsen.  

En undersøgelse fra HBS Economics viser, at forskende virksomheder i Danmark står for 44 pct. af den samlede økonomiske aktivitet i Danmark – og leverer 42 pct. af beskæftigelsen.

Aktieskat: Regeringen foreslår i deres reformudspil også at hæve aktieskatten fra 42 til 45 pct. Dansk Erhverv ser forslaget som både ærgerligt og urealistisk, da der ikke er flertal for det i Folketinget.

Læs også: En høj aktieindkomstbeskatning skader iværksættermiljøet

Og derfor mener erhvervsorganisationen, at det for flere af partierne bør være en forudsætning for at deltage i forhandlingerne, at forslaget tages af bordet.

"Lad os skabe de bedste tænkelige rammevilkår for at investere i dem, der sætter i værk."

”Danmark er i forvejen det EU-land, der har de højeste beskatninger på investeringer. Med forslaget vil man gøre det endnu mindre attraktivt at stille kapital til rådighed for iværksætter- og vækstvirksomheder. Vi foreslår i stedet, at aktieindkomstbeskatning sættes ned til samme niveau som vores nordiske naboer. Lad os skabe de bedste tænkelige rammevilkår for at investere i dem, der sætter i værk,” siger Brian Mikkelsen.

Beregninger i Dansk Erhvervs reformudspil viser, at hvis vi sænker aktieskatten til 27 pct. vil BNP stige med 2,3 mia. kroner, og arbejdsudbuddet øges med 1.700 personer.

 


Dansk Erhverv lancerede i sommers reformudspillet ”Dansk Handlekraft 2025”. Planen er fuldt finansieret, øger beskæftigelsen med 25.000 fuldtidspersoner og løfter BNP med 30 milliarder kroner i 2025.

Klik på billedet for at se hele Dansk Erhverv reformudspil ”Dansk handlekraft 2025”.

 

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef