Gemt

Reformudspil: Stor uddannelsespolitisk sejr

08. september 2021

Udspillet er en kæmpe sejr på uddannelsesområdet. Dansk Erhverv glæder sig over, at erhvervslivet også tænkes ind i den konkrete udmøntning af midlerne, lyder det fra Dansk Erhverv. I regeringens udspil er der mange indsatser, som følger Dansk Erhvervs plan.

 

”Udspillet er en kæmpe sejr på uddannelsesområdet.”

Sådan lyder det fra Dansk Erhverv, efter regeringen netop har lanceret deres udspil ’Danmark kan mere I’. En del af udspillet handler om et generelt løft af uddannelsesområdet.

Regeringens uddannelsesplan indeholder 2,5 milliarder kroner årligt med følgende fokus:

 • At få restgruppen med.
 • At særligt drenge halter bagud samt oprettelse af en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til indsatser, der kan mindste kønsforskellene i uddannelsessystemet.
 • Mere praksisfaglighed i folkeskolen.
 • Der investeres i erhvervsuddannelserne.
 • Der skal være mere undervisning og feedback på de videregående uddannelser.

Pengene til udspillet kommer fra en reduktion af dagpengene til dimittender. Udspillet skal endelig udformes i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne samt erhvervslivet.

”Alt i alt ser Dansk Erhverv udspillet som en kæmpe sejr på uddannelsesområdet. Det er et historisk løft af vores uddannelser, og vi takker i den grad for, at erhvervslivet også tænkes ind i den konkrete udmøntning af midlerne.”

Læs mere: Reformudspil med styrker og svagheder

Mange indsatser, der følger Dansk Erhvervs plan
Lige før påske lancerede Dansk Erhverv en omfattende investeringsplan for uddannelserne med et samlet årligt løft på 3,5 milliarder kroner. Planen har fokus på, at flere skal med på uddannelsesvognen, så vi kan få adgang til mere velkvalificeret arbejdskraft, samtidig med at kvaliteten af uddannelserne generelt skal løftes.

Planen indeholder:

 • Digital omstilling af hele uddannelsessystemet.
 • Styrket praksisfaglighed i folkeskolen.
 • Kvalitetsløft af de videregående uddannelser.
 • Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne.
 • Et mere sammenhængende ungdomsuddannelsessystem.
 • Et løft af den forberedende grunduddannelse.
 • Talentindsatser i hele systemet.
 • En kønskommission, der skal sikre bedre kønsbalance i uddannelsessystemet samt, at særligt drenge også kommer med på uddannelsesvognen.

Se hele Dansk Erhvervs investeringsplan for uddannelserne her.

Dansk Erhvervs plan finansieres via en omlægning af SU’en til kandidatuddannelserne samt en række øvrige reformer herunder sænkning af dagpengesatsen for dimittender.

”Som det ses, er der mange indsatser, der en til en følger Dansk Erhvervs plan, bl.a. fokus på restgruppen, praksisfaglighed i folkeskolen, investeringer i kvalitet på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser. Ekspertgruppen for køn og uddannelse er en selvstændig dagsorden, som Dansk Erhverv igennem flere år har stået helt alene med.”

”Vi er selvfølgelig ikke i mål – f.eks. den del der vedrører den digitale omstilling af vores uddannelser samt fokus på, at også de dygtigste talenter har behov for et ekstra løft for at udfolde deres fulde potentiale.”

Læs også: Gode, grønne forslag i reformudspil, men ambitionerne bør være højere

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil